Utskriven 2021-10-20 18:25:30

Under Yttrandefrihetsgrundlagen

Denna hemsida tillhandahålls av tidskriften Folket i
Bild/Kulturfront och utgivaren är anmäld till Radio- och TV-verket. Vi sorterar under Yttrandefrihetsgrundlagen och inte under Personuppgiftslagen (PuL). Det innebär att meddelarskyddet gäller. Dessutom kan t ex publicering av namn och bild på människor ske på samma sätt som i tryckta tidningar. All publicering sker enligt gällande allmänna upphovsrättsregler.

Ansvarig utgivare för hemsidan är:
Kenneth Lundgren

Nätdistributör är för närvarande:
FS-data
www.fsdata.sePublicerad på www.fib.se 2009-01-24

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.