Utskriven 2020-07-03 14:30:12
Från nätetSkriven för Palmærs ordlistespalt i Ordfront Magasin nr 1/04 men alltså refuserad.

Ali Baba och de fyrtio rövarna — orientalisk berättelse som av titeln att döma handlar om en promiskuös sodomit.

Expressen — svensk aftontidning vars ledaravdelning genom sin argumentation för fria sprutor åt drogmissbrukare och legalisering av lätt narkotika givit begreppet högborgerlig en ny innebörd.

Ordfront magasin, förkortat OM — svensk kulturtidskrift, organ för en förening som ända sedan sjuttiotalets början med fog kunnat misstänkas för revisionistiska avvikelser (se nedan). Snart sagt varje nummer av tidningen innehåller artiklar som strider mot den politiska linje som fastslagits på Dagens Nyheters, Svenska Dagbladets och Expressens ledarsidor.

Denna brist på disciplin har länge upprört svenska kulturjournalister med rötter i sjuttiotalsvänstern. Nu förefaller ordningen dock vara på väg att återställas.

Tack vare handfast vägledning från kamrat Zaremba (DN 3, 14/11 -03), kamrat Nydahl (SDS 13/11 -03) och kamrat Tamas (Expressen 13/11 -03) har OM:s chefredaktör Leif Ericsson insett vidden av sina villfarelser och gjort offentlig självkritik (DN 25/11 —03). Nu återstår att rensa upp i det interna träsket: de Ordfrontmedarbetare som fortfarande tvivlar på Haagtribunalen kommer att tvingas marschera upp- och nedför Bellmansgatan med pappstrutar på huvudet och plakat med texten REVISIONIST om halsen innan de skickas till omskolning på landsbygden.

Revisionism — en, -er, av latinets revidere, återse, här närmast i betydelsen betrakta på nytt eller ompröva - ursprungligen namnet på en riktning inom den tyska socialdemokratin.

Ordet ´revisionism´ — i motsats till ´ortodoxi´ - myntades bland tyska vänstersocialister som ett nedsättande ord för de uppfattningar som framfördes av Eduard Bernsteins falang under fraktionsstriderna 1896-1903. Revisionisterna ville ´uppgifva den revolutionära fraseologien och göra till hufvudsak i lära som i praxis radikala reformer inom det bestående samhällets ram till förmån för arbetarklassen och småfolket´ (Nordisk Familjebok 1916).

Under 1900-talet har ´revisionist´ varit det utan jämförelse populäraste skällsordet kommunister emellan. Kautsky anklagade Bernstein för revisionism. Lenin anklagade Kautsky för samma sak. Höglund anklagade Branting, Kilbom anklagade Höglund, Zinovjev anklagade Bucharin och Hoxha anklagade Tito. Bland de mest framgångsrika bekämparna av revisionismen under 1900-talet kan nämnas J. V. Stalin, Walter Ulbricht, Mao Zedong och Pol Pot.

Under 1970-talet började ordet ´revisionist´ också användas om de tyska historiker med Ernst Nolte i spetsen som ville jämställa kommunism och nazism. Senare kom orden att bli en beteckning för personer som förnekat nazisternas brott under andra världskriget. Ordet har också använts om forskare som anser att antalet offer för Stalinterrorn överdrivits, som t. ex. Nicolas Werth, författare till sovjetkapitlet i Kommunismens svarta bok.

I dag används ordet ´revisionist´ flitigt, t. ex. om personer som ifrågasätter gängse uppgifter om de jugoslaviska upplösningskrigen eller den svenska säkerhetspolisens verksamhet (se ledare i SvD 30/11 —03). Logiken bakom dagens antirevisionistiska kritik synes vara att den som ifrågasätter en etablerad sanning därmed automatiskt ifrågasätter samtliga etablerade sanningar; den som börjar med att tvivla på en uppgift som återgivits i Expressen kommer till slut oundvikligen att hävda att jorden är platt och att Förintelsen aldrig ägt rum.

Påfallande många medelålders svenska kulturjournalister har ägnat sin ungdom åt att bekämpa revisionismen inom så vitt skilda organisationer som KFML, KFML(r), VUF, SKP, FK, MLK, KAF och RMF. Även om de för längesedan bytt såväl ideal som arbetsgivare är det gripande att se hur trofast de fortsätter att slå vakt om sin renlärighet.

Systembolaget — svenskt företag som handhar det statliga försäljningsmonopolet på alkoholhaltiga drycker. Under hösten 2003 skakat av en serie mutskandaler, vilket enligt ansvarskännande ledarskribenter endast kan åtgärdas genom att det statliga alkoholmonopolet avskaffas, vilket är ett rimligt krav. Det är en obestridlig sanning att det effektivaste botemedlet mot tandvärk är halshuggning.

___________________________________
Denna och andra viktiga inlägg i Ordfrontstriden finns att läsa på www.manifest.sePublicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.