Utskriven 2022-01-18 03:22:40
Den 15 september vid niotiden anklagade Jan Guillou i SVT Morgon Jan Myrdal för att denne efter 30 år ska ha kastat ut Guillou från FiB/K. Guillou hävdade att Myrdal i FiB/K skrivit att Guillou på grund av sitt stöd för Sveriges inträde i EMU var att betrakta som nazist, att Myrdal kopplat ihop honom med Waffen-SS. Alla vi som läser FiB/K vet att det inte är sant.

Myrdal pekar visserligen på Guillous naiva tro på EU som en god supermakt i vardande, en västerländsk stormakt som till skillnad mot alla tidigare västerländska stormakter kommer vara fredlig och snäll. Men inte anklagar Myrdal Guillou för nazism inte.

Själv är jag besviken på Guillou. Läste om hans och Marina Staghs 'Irak - det nya Arabien' från 1977 inför mitt artikelskrivande i Clarté. Den kom året innan Hanna Batatus stora livsverk om Irak 'The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq'. Det är bara att konstatera att Guillou tillsammans med Stagh åstadkom en otroligt bra och insiktsfull bok om Irak.

Sedan har det gått utför. Någon ny Balzac är inte Guillou. Hans karaktärer håller föredrag. Hans hjältar (alter egon?) Hamilton och Arn har rätt-rätt medan romanskurkarna har fel-fel. Det blir platt och trist att läsa. Arn-böckerna bygger dessutom på den helt felaktiga uppfattningen att det var överklassen här i landet som utvecklade produktivkrafterna under medeltiden (vilket för övrigt Janken Myrdal empiriskt motbevisar i sin utmärkta 'Jordbruket under feodalismen').

Riktigt pinsam är Guillou i teveserien Talismanen. Och nu hänger alltså Guillou ut FiB/K som tokvänster i TV. Klasstillhörigheten tar ut sin rätt.

...................................
Så här skriver Jan Myrdal i senaste numret av FiB/K (9-2003):

'Jan Guillou talar sig varm för EU och EMU som led i kampen mot USA-imperialismen. Det låter något. Inte säger han som svenska moderater och statsministrar brukar säga att EU är ett fredsprojekt. Men näst intill. Visst, det överstatliga EU kan växa sig till nästan supermakt med egen krigsmakt värnande sina imperieintressen runt om i världen. I FN agerar EU-staterna för att åt sina oljebolag kapa åt sig mer av resurserna. Får de bara vara med om att styra ockupationen och stjäla olja ställer de upp med trupp också. Kanske kan man då om den supermakten tagit fastare form med Stalin spekulera om möjligheten av ett kommande krig stormakter emellan. Men att ställa upp för EU-imperialismen mot USA-imperialismen är en folkfientlig politik. Som att ställa upp för Kaiserns imperiepolitik mot ententens imperiepolitik. Eller att gå in i Waffen-SS då de som representanter för ett slags Europa ju bekämpade den anglosaxiska imperialismen.'


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.