Utskriven 2022-01-18 02:50:12

Svenska blev inte lagstadgat majoritetspråk

Av KNUT LINDELÖF

Hör på dagens Eko att riksdagen idag (2005-12-07) fattade ett konstigt beslut. I propositionen "Mål och medel", som diskuterats mycket lite, föreslogs att svenska ska bli "lagstadgat majoritetsspråk". Men så blev det inte. I samband med beslutet att anta en ny språkpolitik passade man på att ta bort denna självklara markering. Sverige har däremot fem lagstadgade minoritetsspråk, men alltså inte ett majoritetsspråk. Svenskan ska benämns som huvudspråk.

Det här är konstigt och inkonsekvent. När det gäller t ex samiska och finska har de lagstadgad rätt till sitt minoritetsspråk. Svenskan som i vårt kulturklimat länge varit utsatt för våldsam attack från det angloamerikanska språkområdet skulle behöva skydd. Men det vågade man alltså inte besluta om. Varför kan man undra. Majoriteten (i riksdagen) för att inte lagstadga svenskan som majoritetssråk var bara 2 röster större än minoriteten i denna omröstning (147-145). 

Vad ska svenskan då vara enligt beslutet? Jo "svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige och svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk." Men alltså inte majorietsspråk. Det politiskt korrekta har blivit subtilt.

Tidigare artiklar:
Olle Josefsson: Om språk och språkpolitik  
Per-Åke Lindblom: I väntan på den språkpolitiska propositionenPublicerad på www.fib.se 2005-12-08

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.