Utskriven 2022-01-25 11:35:13

PRESSMEDDELANDE:
Frankrike nekar inresevisum - rundtur med Hamas inställd

Det tidigare utlysta mötet i Malmö den 16 maj med Salah Mohammed Al-Bardawil, talesman för Hamas-blocket i det folkvalda palestinska parlamentet, är inställt på grund av att Al-Bardawil har förvägrats inresevisum till EU av de franska myndigheterna. Besöket i Malmö var en del av en planerad rundresa i Europa, som skulle ha börjat i Frankrike.

I Malmö undersöker vi nu dock möjligheten att Al-Bardawil söker visum för ett enskilt möte här, som i så fall kommer att hållas vid ett senare tillfälle.

De franska myndigheternas beslut, som dessutom har fördröjts flera gånger, är ytterligare ett exempel på att EU varken respekterar det palestinska folkets vid valurnorna uttryckta vilja, eller vill ha en dialog med detta folks valda företrädare. Samtidigt är visumvägran, liksom EU:s tidigare beslut att frysa biståndet till den folkvalda palestinska regeringen, en konsekvens av att EU betraktar Hamas som en terroristorganisation. Om EU vill bidra till fred i Mellanöstern, är det i längden ohållbart att stämpla de valda företrädarna för den ena parten i konflikten mellan Israel och Palestina som terrorister, särskilt som man samtidigt fortsätter sina politiska, ekonomiska och militära förbindelser med den andra parten.

Ur ett svenskt perspektiv är det också tråkigt att de riksdagsledamöter för Vänsterpartiet som hade uttryckt intresse för att träffa Al-Bardawil nu inte får möjlighet att göra det.

I Malmö undersöker vi dock möjligheterna för ett möte med Salah Mohammed Al-Bardawil vid ett senare tillfälle. När de franska myndigheterna vägrar att ge honom visum, finns det anledning att se hur de svenska ställer sig till samma förfrågan. I Sverige råder inget generellt visumförbud för Hamas-medlemmar. Då Sveriges tillträdande utrikesminister Jan Eliasson har sagt att det är inte finns några hinder att i Sverige ta emot enskilda Hamas-medlemmar som individer, utgår vi ifrån att visum kommer att beviljas för Salah Mohammed Al-Bardawi. Därigenom kan den svenska regeringen i praktisk handling visa att man menar allvar med talet om fred i Mellanöstern.

Malmö, 30 april 2006,
Palestinska föreningen, Arabiska huset och Irakkommittén i MalmöPublicerad på www.fib.se 2006-05-08

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.