Utskriven 2022-01-18 02:46:29

Rapport från Palestinakonferensen i Malmö 

Av ANDERS PüSCHEL

Dr. Adwan på Malmökonferensen- Vi kräver våra rättigheter, ingenting annat!
Så förklarade Dr. Atef Adwan, flyktingminister i Palestinas
Hamas-ledda regering, det palestinska folkets inställning både till Israel och till omvärlden, när han besökte Malmö i lördags. Han var där som talare på den fjärde konferensen för palestinier i Europa, som organiserades av Palestinian Return Centre i London och Rättvisecentret för palestinska folket (Göteborg och Malmö).
    Konferensens grundläggande syfte var att slå vakt om den palestinska diasporans rätt att återvända till de platser i det sedan 1948 ockuperade Palestina som de har flytt ifrån, och återvändandefrågan löpte som en röd tråd genom alla aktiviteter under konferensdagen.
    Dr Adwan, som är professor i statsvetenskap vid Islamiska universitetet i Gaza, var såväl före som under konferensen dess mest uppmärksammade deltagare, eftersom han är den förste representant för den nytillträdda palestinska regeringen som tillåtits besöka ett EU-land. Symbolvärdet av hans närvaro märktes tydligt under konferensen, och förklarar också den uppmärksamhet den fick i massmedia.
    Den ena ortstidningen, Sydsvenskan, gav större delen av ett helt uppslag åt konferensen. Att Dr. Adwan rakryggat hävdar det palestinska folkets rättigheter tycks ha irriterat tidningens reporter, som beskriver honom som snäsig, trots att ministern flera gånger tackade Sverige för viseringen. Reportern missförstod också konferensens inledande tysta minut för de som fallit i strid för Palestina som "en kort muslimsk bön",  vilket förmodligen beror på språkförbistring, samt framställde enstaka besökare vid konferensen som representativa för ett påstått missnöje dels med "den religiösa inblandningen" vid konferensen, dels med att Kommunistiska Partiet fick hålla ett tal. I själva verket var de allra flesta konferensbesökare, såväl kristna som muslimer och icke-troende självklart överens om att Palestina-frågan, inte minst med tanke på Jeruasalem, har en självklar religiös dimension. Och Nils Littorins tal för Kommunistiska Partiet mottogs mycket entusiastiskt av den överväldigande majoriteten i plenisalen.
    I sitt tal till konferensen framhöll flyktingminister Adwan tydligt att Palestinas folk vill ha fred, men att man tyvärr tvingas försvara sig både mot staten Israel och mot en omvärld som intar en fientlig inställning till den nya regeringen.
- Vi straffas för att vi utövade den demokrati som USA i andra sammanhang förespråkar, sade han.
    Dr. Adwan skilde dock särskilt ut Sverige - "detta rättvisa land" - som ett undantag med hänvisning till den visering som han själv hade beviljats. Visumet var enligt hans uppfattning ett politiskt budskap till stöd för palestinierna. 
    Den tolkningen gör inte den svenska regeringen. Statsminister Göran Persson hävdar att visumprövningen var ett tjänstemannaansvar och att han som politiker inte ska styra den, och är också noga med att påpeka att han själv och regeringen inte har några kontakter med den palestinske företrädaren. Viseringen var ändå politiskt förankrad i den meningen att utrikesminister Jan Eliasson hade blivit informerad om att visumprövningen pågick, och som i sin tur hade informerat Göran Persson.
    Perssons avståndstagande från regeringsdialog med den palestinske företrädaren kallas fegt av den socialdemokratiske partiräven Enn Kokk, som i ett uttalande säger att "det minsta regeringen borde göra vore att inte bara ge visum åt Hamas-representanter utan att också föra samtal med dem. Ett fritt och respektfullt meningsutbyte har aldrig skadat."
    Bland konferensens många andra talare märktes Salah Abdel Shafi, PLO:s generaldelegat i Sverige, som framförde ett budskap från Palestinas president Mahmoud Abbas, riksdagsledamot Yvonne Ruwaida (mp), som själv är av palestinskt ursprung, och Palestinagruppernas i Sverige ordförande Per Gahrton, som höll hälften av sitt tal på arabiska (med tydlig skånsk accent). Via telefonledning talade även Palestinas premiärminister Ismail Haniya, stormuftin i Jerusalem Ekrima Sa'id Sabri och den ortodoxa kyrkans ärkebiskop i Jerusalem Ata Allah Hana till konferensen. 
    Konferensens slutdeklaration uttryckte bland annat "förtroende för att de skandalösa sanktioner som den palestinska regeringen utsätts för snart kommer att hävas", och noterade att det finns "tilltagande frustration i vissa officiella kretsar såväl som på folklig nivå i Europa över dessa sanktioner som står i strid med alla moraliska och humanitära principer", samtidigt som Sveriges vilja att inte falla till föga för "yttre påtryckningar" (underförstått: i visumfrågan) beskrevs som "ett tydligt tecken på att [sanktionerna] i slutänden kommer att bli irrelevanta".Publicerad på www.fib.se 2006-05-29

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.