Utskriven 2022-01-24 11:39:45
Pressade priser för konsumentens bästa kan man tänka. Men vem betalar egentligen kalaset? En artikelserie i Svenska Dagbladets Näringsliv om arbetsvillkoren på Ryanair kan utgöra en ledtråd. Tre artiklar under tre dagar visar vad de anställda på Ryanair måste bidra med.

Måndag 16/8
Tisdag 17/8
Onsdag 18/8


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.