Utskriven 2022-01-24 12:11:26

Besviken på Junilistan
Av RUNE LANESTRAND

Sorgligt att Junilistans Nils Lundgren går så hårt in för kärnkraften som energikälla. Tyvärr visar det sig också att de flesta kandidaterna i t ex Västra Götaland med förre moderaten Magnus Malm i spetsen också är övertygade kärnkraftsförespråkare.
    Lundgren och Malm vill inte bara bygga fler kärnkraftverk utan kan också tänka sig uranbrytning i Sverige. Detta är särskilt aktuellt för Dalsland där provborrning redan äger rum. Kommer uranbrytning till stånd kommer Dalsland, särskilt känsligt med sina många vattendrag, att drabbas av oöverskådliga miljöproblem. Även Vänern, som ger dricksvatten till miljoner människor runt Vänern, längs Göta Älv och i Göteborg, kommer att förorenas.
    Fyra femtedelar av EU:s urantillgångar finns i Sverige varav en betydande del i Dalslands skifferberg.
    Det allvarliga tillbudet i Forsmark är en obehaglig påminnelse om att också den svenska kärnkraften är osäker och riskfylld. Fortfarande en månad efter nödstoppet i Forsmark står fem av Sveriges tio reaktorer avstängda.
    Okänsligheten för kärnkraften och uranbrytningens stora risker hos Nils Lundgren och Junilistan skrämmer mig. När jag första gången reagerade inför valet till EU-parlamentet svarade mig Lundgren att det bara var avfallsfrågan han ville ta upp och samordna i EU. Men en tid senare i en intervju i elbolagens egen tidning, Elbranschen nr 5, 2005 uttalar sig Lundgren förklenande om alternativa energikällor och för en utbyggnad av den riskfyllda kärnkraften.
    När det gäller rovdjursfrågan är heller inte Junilistan övertygande. Budskapet är att besluten ska fattas lokalt för att ”få acceptans för rovdjurspolitiken”. Men statens förlängda arm, länsstyrelsen följer slaviskt naturvårdsverkets inställning. Hårt trängda småbrukare i glesbygden vill inte ha ”acceptans” för statsunderstödda och inplanterade rovdjur som gör det omöjligt att fortsätta med djurhållning.
    Djurhållare anser att om inflytelserika människor i städer och tätorter, som struntar i om landsbygden avfolkas och förbuskas, vill ha en vargstam i Sverige så ska rovdjuren inhägnas i statens skogar.
    I Nils Lundgrens förslag till valprogram slog han helt överraskande fast att medlemmar och sympatisörer till Junilisten skulle bejaka såväl EU-medlemskapet som globaliseringen. Därmed har partiet tappat mycket av sin ursprungliga profil som den uppfattades inför EU-valet. Många, många röstade på Junilistan i EU-valet i tron att partiet även var kritiskt till medlemskapet i EU.

Rune Lanestrand är före detta sympatisör till JunilistanPublicerad på www.fib.se 2006-09-08

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.