Utskriven 2022-01-18 02:22:04

Några råd till en utrikesminister

Av SVERKER ÅSTRÖM

Det har meddelats att utrikesminister Carl Bildt i veckan skall besöka Washington. Han skall närvara vid invigningen av den nya svenska ambassaden. Att han träffar sin amerikanska kollega Condoleezza Rice är självklart. Som det uppges, skall han dessutom besöka vicepresidenten Cheney. Det är utmärkt. Då får han tillfälle att på högsta ort framföra kända svenska ståndpunkter, således

  • att det amerikanska militära angreppet mot Irak i mars 2003 var en mycket allvarlig kränkning av folkrätten, en överträdelse av den kanske viktigaste bestämmelsen i FN-stadgan,
  • att de anförda motiven för angreppet enligt vårt bedömande var alla missvisande eller helt lögnaktiga,
  • att USA var medskyldigt till Libanons förstörelse under kriget i somras eftersom Washington med lätthet hade kunnat stoppa kriget på ett tidigt stadium,
  • att USA till vår sorg levererat så kallade klusterbomber till Israel för användning mot civila i Libanon,
  • att koncentrationslägret Guantánamo på Kuba måste stängas,
  • att hela den amerikanska globala strategin så som den formulerats i ett officiellt dokument från september 2002 och senast bekräftats för några månader sedan dia-metralt strider mot svenska värderingar och åsikter om hur en rättvis och hållbar världsordning bör se ut. 

    Skulle Bildt under samtalen slira på dessa punkter riskerar han att förlora sin trovärdighet som talesman för svensk utrikespolitik. 

Publicerad: 2006-10-24 AftonbladetPublicerad på www.fib.se 2006-10-26

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.