Utskriven 2022-01-25 11:49:31

Lyssna på Daniel Ellsbergs anförande på FiB-möte

Den 7/12 på ABF i Stockholm framträdde Daniel Ellsberg - årets Right Livelyhoodspristagare. Det var mannen som på 70-talet avslöjade Pentagtons lögner inför angreppet på Nordvietnam (de s k Pentagonpapperna).

Ladda ner följande filer och lyssna:


Martin
Schibbye

 


Lars
Drake 

 


Daniel
Ellsberg
  
2 Daniel Ellsberg  
3 Daniel Ellsberg efter frågestund  

De behandlar

  • de nya krigen
  • de nya krigshoten - mot bl a Iran oc h Syrien
  • behovet av nya "whistleblowers"!

Moderator och tolk:
Mike Powers , skolledare och antikrigsaktivist

I panelen förutom Daniel Ellsberg:
Lars Drake , docent i nationalekonomi och aktiv
i fredsrörelsen.
Martin Schibbye , journaliststudent och aktiv
i Iraksolidaritet.

Läs en sammanfattning på svenska av vad som sades på mötet som skrivits av Leif Erlingsson »

Arrangerat av Folket i Bild, Stockholm.Publicerad på www.fib.se 2006-12-11

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.