Utskriven 2022-01-25 13:24:36

Angreppen på kollektivavtalen
Salladsbaren Wild´n Fresh i Göteborg är utsatt för en blockad av Hotell och restauragfacket för att förmå barägaren Sofia Appelgren att teckna kollektivavtal. Massmedia som larmande gråter krokodiltårar har målat upp konflikten som en strid mellan den unga, stackars, ensamma och oskyldiga entreprenören Sofia Appelgren och den dumma, dumma, okänsliga fackliga maktkolossen Hotell och restaurag.
    Tisdagen den sjätte februari meddelade Sofia A att hon inte längre klarar pressen därför kommer hon att sälja sitt företag.
    Hur oskyldig är då Sofia Appelgren? Här är några fakta: 
* Hennes anställda har inte fått avtalsenlig semesterersättning. 
* Hon hade inte gett den sjuklön som hon enligt lagen är skyldig att betala till sina anställda vid sjukdom. 
* Om de anställda krävde kollektivavtal hotade hon att sänka deras löner till avtalets minimilöner. 
* Sofia Appelgren har aldrig visat att hon har samma försäkringsskydd för sina anställda som kollektivavtalet ger.
    Appelgren anser att det är en mänsklig rättighet att slippa teckna kollektivavtal. Det låter något det, det skulle alltså vara höga ideal som styr hennes agerande precis som det är höga andligt religiösa skäl som förbjuder medlemmar i den kristna sekten Plymouth-bröderna skriva avtal med facket. Det är just medlemmar i Plymouth-bröderna som äger företaget Jima i Smålandsstenar som hänvisar till Bibelns andra Korintierbrevet 6:14 ”Gån icke i ok tillsammans med dem som icke tro;….” och Kolosserbrevet 4:1 ”I herrar, given edra tjänare, vad rätt och billigt är; I veten ju, att också I haven en herre i himmelen.” (båda citaten från 1917 års bibelöversättning) Detta får Plymouthbrodern Johannes Malmström till att tredje part inte får stå emellan herren och hans tjänare. På frågan om det är han som är herren så svarar Johannes: ”Ja, så blir det och de anställda är tjänarna.” (Lo- tidningen 2007-01-19)
    Religionsfrihet? I bibeln kan man hitta stöd för de märkligaste åsikter men det betyder inte att man i religionsfrihetens namn alltid får genomföra dessa. T.ex. bör man inte inte genomföra råden i 13 kapitlet i 5:e Mosebok, om hur man ska behandla avgudadyrkare. I vers 9 står det ”utan du skall dräpa honom: först skall din egen hand lyftas mot honom för att döda honom, och sedan hela folkets hand.” och i vers 10 ” Och du skall stena honom till döds, därför att han sökte förföra dig till att övergiva HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.” (1917 års bibelöversättning)
    Jag menar att det är det materiella intresset som styr även då detta kläs, som i Appelgrens fall i idealistisk klädedräkt eller som i Plymouth-brödernas fall i religiösa draperingar.
    I massmedia har Sofia Appelgren alltså beskrivits som ensam kämpe mot det maktmissbrukande facket. Hur ensam har hon varit? Faktum är att hon har mäktiga vänner. Bland annat Svenskt näringsliv (SN) stöder henne. Deras direktör Urban Bäckström skriver på SN:s hemsida ”Ingen annanstans än på arbetsmarknaden tolereras avtal som ingås under tvång. Svensk lagstiftning tycker att detta är okej. Det tycker även arbetsmarknadsministern. Jag tycker inte det.” Hur kan det komma sig att en organisation som säger att de är för kollektivavtal agerar på detta sätt? De organiserar ju företag vars konkurrenssituation försvåras gentemot de företag som inte har kollektivavtal. Därför att de vill ha svaga kollektivavtal. Teknikarbetsgivarna har i årets avtalsrörelse framfört att de vill ha ”öppningsklausuler” i avtalet så att man lokalt kan sänka löner och försämra arbetsvillkoren.
    Bäckström skriver: ”Jag tycker att det är hög tid att se över hur konfliktverktygen ska få användas. Det är definitivt inte okej att småföretagare med goda relationer till sina anställda och med avtal som är lika bra eller bättre än kollektivavtalet ska falla offer för en facklig prestige utan uppenbar gräns.” Den fråga man ställer sig är om företagaren har villkor som är ”lika bra eller bättre än kollektivavtalet”? Varför skriver de då inte på kollektivavtalet? Är man prestigebunden? Nej, knappast därför, då man börjar syna dessa företag finner man i de flesta fall att de anställda har sämre villkor än de skulle ha haft med kollektivavtal. Dessutom, på en arbetsplats utan kollektivavtal är det alltid företagsägarens godtycke som reglerar vilken lön och vilket försäkringsskydd som gäller. Storföretagen är intresserade av att småföretagen ska slippa kollektivavtal, bland annat därför att många småföretag är underleverantörer eller tillhandahåller inhyrd personal till storföretagen. De senare kan då pressa de små företagens priser ner mot deras kostnadsgräns. På så sätt skulle storföretagen ta hand om en ännu större del av de ekonomiska värden som har sitt ursprung i småföretagen.

Kennet Lundgren
(FiB-styrelseledamot)Publicerad på www.fib.se 2007-02-15

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.