Utskriven 2022-01-25 11:48:46

CIA om Kina, Indien … och EU?

Av OLOF RYDSTRÖM

CIA kommer att fokusera en stor del av sina resurser på Kina och Indien under de närmaste åren. EU nämns visserligen inte, men man talar om hur uppkomsten av nya ekonomiska centra förändrar de geopolitiska förutsättningarna. Kanske är det alltför politiskt känsligt att peka ut EU som konkurrerande maktcentrum med de nära NATO-kopplingarna till majoriteten av medlemsländerna?
    I CIA:s måldokument Strategic Intent 2007-2011 som alltså ska täcka de närmaste 5 åren talar man klarspråk på ett sätt som är ovanligt bland USA-vänner. Borta är talet om att utvecklas i harmoni. Istället ses omvärlden som i grunden fientlig och man betonar hur kampen om knappa resurser kan skapa konflikter.
    Dokumentet är fullt av floskler och skicklig retorik: ”De (Det amerikanska folket) förväntar sig att vi ska kunna behålla hemligheter, men inte ha något att dölja”. Men det finns en del intressanta uppgifter, bl a betonar CIA att man ska bredda och fördjupa banden med utländska partners. Och att man generellt ska öka den globala täckningen.


Publicerad på www.fib.se 2007-03-19

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.