Utskriven 2022-01-24 10:51:50

Och vad hände med Tobinskatten?

Av GUNNAR OLOFSSON

200 år sedan slavhandeln från Afrika övergavs, och Tony Blair, den brittiska regeringen och kyrkan funderar på om man skall leverera en fullständig ursäkt eller inte. Bättre vore givetvis att ta tillfället i akt och antligen göra en fullständig avskrivning av de gamla skulder som de av slavhandeln drabbade länderna fortfarande dras med - något som nu stötts och blötts i åratal. Många länder i södra Afrika betalar fortfarande 2-3 gånger så mycket i avbetalningar för, redan flera gånger betalda, skulder som till sin hälsobudget. En skuldavskrivning skulle givetvis omfatta, förutom Storbritannien, också alla andra länder i Europa och USA, som direkt eller indirekt profiterat på rövandet i Afrika. En utvecklingsmodell kunde sedan även omfatta nya, och förmånliga lån, samt avveckling av de handelshinder och patenträttigheter som nu hindrar en verklig utveckling i de fattiga länderna. Och vad hände f.ö. med den s.k. Tobinskatten som tidigare diskuterades?Publicerad på www.fib.se 2007-03-26

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.