Utskriven 2022-01-24 11:54:19

Oljeintressen militärregimens "bästa stöd"

Det som sker i Burma oroar och upprör. I upprördheten är det lätt att adressaten blir fel. Utan att bestrida det Desmud Tutu säger om Kinas inflytande vill jag polemisera mot hans slutsats att bojkott av OS i Kina är en adekvat reaktion.

Man ska komma ihåg att Kina inte är juntans enda tillskyndare och att den en gång fördes till makten med västs stöd som motvikt mot "kinesiskt" inflytande.
    Läs vad de österrikiska journalisterna Klaus Werner och Hans Weiss skriver i "Storföretagens svarta bok" (Ordfront 2005). De rapporterade bl a att tusentals förslavade män, kvinnor och barn användes vid byggandet av en naturgasledning i Burma.
    Affärspartner: de västliga oljebolagen Unocal och Total.
    Det franska oljebolaget Total och dess amerikanska partner Unocal exploaterar sedan 1996 i samarbete med det statliga Burma Oil & Gas Enterprise (MOGE) naturgasfyndigheter i landet. 
    Internationella ligan för mänskliga rättigheter (FIDH) anklagar de båda koncernerna för att ha profiterat på den burmesiska militärens brott mot mänskliga rättigheter, som begicks när en oljeledning drogs fram genom ett stort antal byar. I produktionsområdet ska tvångsförflyttningar ha genomförts med vapenmakt, dessutom rapporteras om tvångsarbete och godtyckliga avrättningar.
    Båda företagen bestrider att de har något direkt med grymheterna att göra. Såväl Total som Unocal ser sin närvaro i Burma som en välsignelse för befolkningen.
    "Med tanke på de verkliga förhållandena i landet klingar talet om en beskyddarroll föga övertygande", skriver den franske journalisten Roland-Pierre Paringaux.
    Enligt utsago från oppositionsledaren och mottagaren av Nobels fredspris Aung San Suu Kyi har Total sedan dess blivit militärregimens "bästa stöd".
    Unocal är för övrigt samma oljebolag som först förhandlade med talibanerna i Afghanistan om en gaspipeline genom landet. När budet gick till ett argentinskt bolag störtades talibanregimen med amerikanska bomber. Som Unocal-konsulter arbetade bl a den blivade presidenten Karzai och USA:s sändebud i först Afghanistan, sedan Irak, Khalilzad.

Stefan Lindgren
SkarpnäckPublicerad på www.fib.se 2007-09-28

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.