Utskriven 2022-01-25 11:43:15

Läs IB-materialet i original

Första uppslaget - Birger Elmer

Läs också intervju med Jan Guillou i FiB/K nr 10-2007
och PS från Jan Myrdal
    Seppo Isotalo som spred IB-affären till Finland om affärerna.
    Mats Parner gör en genomgång av affärerna efter omläsning av gammalt och läsning av Peter Bratts Med rent uppsåt .
    Jan Myrdal om IB- och bordellaffärerna i SvD 2008-01-27 
IB-affären har fått ny aktualitet efter TV-programmet Makten och sanningen i SVT 200-09-30 och efter Peter Bratts bok Med rent uppsåt. Det finns goda skäl att läsa hela FiB/Kulturfronts originalmaterial. TV-programmet handlade om framför allt Peter Bratts journalistiska insatser. Många fick komma till tals, bland andra Jan Stolpe som var kulturredaktör på FiB/K då. Jan Guillou däremot förekom endast i journalklipp. Delvis handlade programmet om konflikten mellan Bratt och Guillou och deras olika vägval efter häktningstiden. Bratt förklarade sig nöjd med domen i rådhusrätten, medan Guillou överklagade vidare. Konflikten är begriplig, Bratt var för vek för att palla trycket. Det är svårt att klandra honom för det.  
    Programmet framställde emellertid Guillou som den osympatiske hårdingen och Bratt som den sympatiske sanningssökaren. Med tanke på den oerhörda uppståndelse avslöjandet väckte, den djupa rättsröta som kom i dagen och det iskalla blåljugande som statsministern (Palme), försvarsministern (Andersson) och överbefälhavaren (Synnergren) m fl. presterade, ska vi nog vara tacksamma för att Jan Guillou pallade för trycket och drev saken till sin spets.
    Saken är emellertid ännu outredd. Spionerirättegången och domen var ett sätt för regering och höga ämbetsmän att slippa en tryckfrihetsrättegång med jury. Den hade man aldrig kunnat vinna. De skyldiga går/gick fria och oskyldiga satt i fängelse. Den här affären skapade en oöverstiglig klyfta mellan den etablerade arbetarrörelsen och FiB/Kulturfronts försvarare. Vi har i alla år efter det här varit extremiststämplade.

Det började alltså med att IB-agenten Håkan Isacsson fick samvetsbetänkligheter och läckte uppgifter om olagliga aktiviteter till lumparkompisen och journalisten Peter Bratt . Så rullade allt igång. Det krävdes en oberoende tidning för att lägga fram materialet. Jan Guillou som var redaktör på Folket i Bild/Kulturfront med både militär och journalistisk erfarenhet blev den perfekte partnern för de lite skörare kamraterna Bratt och Isakssson. 
    Hela FiB:s IB-material digitaliserades under 90-talet av dåvarande webbmastern Kenneth Rasmusson  och kan nås här »

Knut Lindelöf
webbredaktör

PS från Jan Myrdal från 2007-10-03 »
Om tre gånger utesluten Guillou 2007-10-18 »
Klipp om IB-affären i SVT-öppet arkiv »  
Seppo Isotalo om Med rent uppsåt av Peter Bratt. Publicerad på www.fib.se 2007-10-01

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.