Utskriven 2022-01-25 11:08:35

Lambertz vill skrota TF

JK Göran Lambertz"Nödvändigt att skrota tryckfrihetsförordningen". Det var rubriken på JK  Göran Lambertz artitkel på DN/Debatt 2007-10-06. "Den nuvarande grundlagsregleringen av det fria ordet är bunden till viss teknik och får i dag därför skadliga effekter som medför att brottslingar går ostraffade. 

Läs också TF-temat i FiB/K
nr 10-2007
 

    Tryckfrihetsförordningen fungerar inte längre som det var tänkt. Orsaken är att de existerande grundlagarna inom det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området tillkom före internet och särbehandlar det tryckta ordet. De undantar alltså i praktiken sådana texter, yttranden och bilder som framställs med modern digitalteknik. Det medför att tryckfrihetsbrott som förtal, olaga hot, uppvigling och hets mot folkgrupp i vissa fall inte kan bestraffas med nuvarande grundlagsreglering. ... Därför måste tryckfrihetsförordningen skrotas och ersättas med en modern yttrandefrihetsgrundlag som undanröjer nuvarande egendomligheter.
    Läs artikeln på DN Debatt 2007-10-06

Det här har förstås orsakat debatt.
Upprop för att behålla TF »
Sverker Gustavsson i DN 2007-10-09 »
Håkan Holmberg i UNT 2007-10-14 » 
Lambertz igen i UNT 2007-10-20 » 
FiB-Uppsala svarar Lambertz 2007-10-27 »

Tipsa webmaster@fib.se om fler inlägg som kan kopplas här.

WebredPublicerad på www.fib.se 2007-10-08

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.