Utskriven 2022-01-24 11:34:39

Svensk vapenexport slår alla rekord

Dagen efter Irakinvasionen, den 21 april 2003 undertecknade Anna Lindh en promemoria med rubriken Svensk uppfattning i Irakfrågan. I den noteras att en olaglig invasion reser hinder för den svenska vapenexporten. Dessutom får tillstånd för vapenexport endast ges om den inte strider mot principerna i svensk utrikespolitik.

Men, skriver utrikesdepartementet, vapenexporten ska också bedömmas utifrån ett annat kriterium, som "ytterst måste handla om att slå vakt om Sveriges långsiktiga säkerhet". I klarspråk: Sveriges fördömande betyder inget, vapenexporten kan fortgå, då USA är en viktig samarbetspartner och exporten är bra för Sveriges långsiktiga säkerhet.
Tony Johansson    Det är därför som vi i svenska dagstidningar nu på krigets sjätte år kan läsa att "Irak är nerlusat med blågul krigsmateriel".

I Skånska Dagbladet 2008-05-13 utvecklar Tony Johansson  frågan och exemplet  Aimpoint i Malmö som tjänar storkovan tack vare Irakkriget. En manifestation planeras mot företaget till helgen [18/5 2008] i Malmö.

WebredPublicerad på www.fib.se 2008-05-13

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.