Utskriven 2022-01-25 11:57:40

Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza

Försök att ordna en årlig konferens om mental hälsa i Gaza senare denna månad har stoppats av Israels myndigheter, som, enligt vad arrangörerna uppger, har vägrat delegater från andra länder tillträde till territoriet.
    Mahmoud Abu Aisha, som organiserar konferensen, den femte i ordningen, sa att de israeliska myndigheterna inledningsvis "lovade att undersöka frågan i positiv anda," fast de ännu inte givit sitt tillstånd. 17 oktober kom det formella beslutet att neka tillstånd för deltagarna att delta.
    Konferensen under namnet "Belägring och mental hälsa ... murar eller broar" och även som stöds av WHO (FN:s World Health Organization), skulle äga rum 27 oktober för att diskutera effekterna av belägringssituationen på mental hälsa och mänskliga rättigheter. Sammanlagt 120 delegater från universitet från hela världen skulle delta i konferensen, av vilka 25 schemalagtd för att presentera vetenskapliga artiklar och ny forskning.

Artikel på engelska »Publicerad på www.fib.se 2008-10-25

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.