Utskriven 2022-01-25 11:26:52
'... Principer kan nämligen besegra tidningar. Jag vet, ty jag var med, som journalist på en annan medlemsägd radikal tidning en gång för länge sedan. Även inom Fib/Kulturfront fanns på varje årsstämma en stålhård majoritet som visste vad som var absolut rätt, och som i de stora frågorna undantagslöst kammade hem segern.

Det gick som det gick: medan föreningens ställningstaganden för varje år blev alltmer skarpskuret korrekta förtvinade både medlemsantal och upplaga. En vacker dag hade Fib/K blivit en besynnerlig sekt med höga principer som ingen utifrån begrep sig på. ...'


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.