Utskriven 2022-01-24 11:16:02
Gertrud Åström!

Jag hör att du i egenskap av vd och generalsekreterare sagt upp Björn Eklund från tjänsten på Ordfront magasin. För mig som sedan många år medarbetat i tidningen bl a med texter om Göran Palm, Olof Lagercrantz och Sara Lidman framstår din handling som ofattbar.

Jag kom från början in i föreningen via Demokratiakademin där jag hjälpte Leif Eriksson att organisera en del kurser och seminarier. Sedan ledde jag under några år en demokratiutbildning på Skeppsholmens folkhögskola och startade tillsammans med Olle Josephson kursen Att skriva i en radikal tradition. Parallellt med skrivarcirkeln var jag också med om att dra i gång den, mig veterligen, första feministiska studiecirkeln i Ordfronts regi.

Ordfront har för mig hela tiden stått för en öppen radikal hållning som varit befriande rymlig och fantasifull. Den politiska spänning som funnits mellan MR-ideologer som Leif Eriksson och en bredare vänsterhållning representerad t ex av Mikael Nyberg, Margaretha Norlin, Carsten Palmaer eller Göran Greider har jag sett som energigivande. I arbetet med Lagercrantz fann jag just att det var i OM den gamle DN-redaktörens bästa idéer levde vidare. När du nu väljer att säga upp Björn innebär det ett brott mot den tradition Ordfront värnat. Det är sorgerligt.

Som skribent vet jag vilken duktig yrkesman Björn är. Som vän till honom vet jag också vad han går för som människa. Din motivering löd visst 'samarbetssvårigheter' - en genant plattityd som journalister och aktiva medlemmar genomskådar med lätthet. Alla vet ju att det är ditt sätt att lösa politiska motsättningar som ligger bakom.

Jag vet inte hur långt du har tänkt kring dessa frågor. Men jag antar att du driver din politik i vetskap om att ditt agerande hotar att splittra föreningen. Det såg illa ut redan efter styrelsens agerande under hösten och din erinran mot Björn. Med efter uppsägningen finns ingen återvändo. Stämman kommer efter dina insatser att bli mardrömslik. Samtliga medlemmar jag talat med, från Kiruna och Luleå i norr till Göteborg och Malmö i söder är överens om att du gått för långt.

Men oavsett vilken sida som vinner i den konflikt du skapat kommer föreningen att skadas svårt. Du borde därför ta konsekvenserna av ditt agerande och avgå. Kanske kan vi då återskapa något av den anda av tolerans och lustfylld åsiktskamp som präglat föreningen i så många år.

Niklas Nåsander

ps. Detta brev sänder jag ut till de medlemmar jag känner och ber dem sända det vidare till sina vänner.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.