Utskriven 2022-01-24 12:30:36
Front? Visst!

Det är inte svårt att hålla med Jan Myrdal när han skriver att 'när den historiska bakgrunden fattas blir dagens politiska verklighet perspektivlöst tillplattad', eller att det 'måste vara materiella bevis, dokument och hållbara fakta' som skall ligga till grund för våra ställningstaganden. Som han säger kan man ha olika synpunkter om än det ena, än det andra i världshistorien, men att det skall vara kunskapen, och inte det politiskt korrekta tyckandet som bör styra våra argument skulle få många gamla historielärare att slå volter av lycka.

Om man inte minns att det var brittiska trupper som brände ner det magnifika Sommarpalatset i Peking 1860, och att de gjorde det därför att kineserna vägrade att acceptera den skadliga handeln i opium, kan det vara svårt att förstå dagens kinesiska lednings föga utvecklade entusiasm när det gäller att följa västerländska pekpinnar. Om man inte minns massakern i Nanjing i december 1937 och januari 1938 kan det vara svårt att förstå den symboliska betydelse ordalydelsen i japanska ursäkter har. Och om man inte minns hur relativt väl Taiwan behandlades av Japan under perioden 1895-1945 kan det vara svårt att förstå varför äldre taiwanesiska taxichaufförer inte känner samma motstånd mot att prata japanska som äldre koreanska taxichaufförer gör. Hur skall dessutom svenska intressen kunna tas till vara på den östasiatiska marknaden, denna framtidens mest betydelsefulla marknad, om vi inte minns vad som har hänt i denna region och förstår dessa länders känsliga förhållanden till varandra?

Ingen som tycker att sanningen bäst främjar samhällsutvecklingen borde känna sig hotad eller störd av Myrdals initiativ. En 'Historisk front' borde vara i Sveriges intresse, för att tala sextiotalsspråk.

Lars Vargö
Författare fil dr i japansk historia
Publicerad: 2004-04-17 i AB

_______________________________________________
Jag är med!

Med anledning av Jan Myrdals utmärkta text om behovet av gemensam historisk front mellan värdekonservativa och kulturradikaler:
Räkna med mig i bildandet av en gemensam Historisk front mot glömskan! Jag är med! Utan att för den skull i övrigt ta ställning till Myrdals analyser och jämförelser av George W Bush eller Napoleon.

Hans Wallmark
Kommunstyrelsens ordförande Ängelholm Ledamot av moderaternas partistyrelse
Publicerad: 2004-04-17 i AB


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.