Utskriven 2022-01-24 12:25:20
Världen över har protesterna varit tydliga mot Israels upprörande mord på sheik Yassin. Det har till och med lett till att Sveriges statsminister Göran Persson uttalar sig kritiskt.

Till TT sade han: 'Min bedömning är att detta var ett stort misstag av israelerna. Det driver processen åt fel håll. Det kan visa sig vara något som blir väldigt dyrbart. Vi har tidigare protesterat mot den här typen av avrättningar. Att man sedan tar steget att avrätta en person som av många uppfattas som en stor andlig ledare är naturligtvis att skärpa konflikten på ett sätt som är ansvarslöst'

FN:s kommission för mänskliga rättigheter fördömde den 24/3 på morgonen '... starkt de fortsatt allvarliga brotten mot mänskliga rättigheter i de ockuperade palestinska områdena, särskilt den tragiska avrättningen av Sheikh Ahmed Yassin den 22 mars 2004 i strid med Haagkonventionen IV från 1907.' (se
hela resolutionen)

Men Sveriges representant i människorättskommission lägger ner sin röst tillsammans med 17 andra länder (EU med svans). 31 röstar för och endast två emot (Australien och USA). Att inte stödja resolutionen som fördömer detta uppenbara brott mot internationell rätt är förstås märkligt, men också uppseendeväckande med tanke på vad Göran Persson samtidigt uttalat inför hemmaopinionen.

Vem styr Sveriges utrikespolitik? Vår folkvalda regering eller EU-kommissionen? Det officiella Sverige talar just nu med kluven tunga.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.