Utskriven 2021-12-04 09:35:20
Så inleds en hemsida för att sprida kännedom om detta stora evenemang. Men vilka kommer? Det vet vi inte än. Vad gör vi i FiB och Bush och Blair kommer? I januari är det dags.

Läs vidare om evenemanget på Stockholms Internationella Forum


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.