Utskriven 2022-01-18 02:17:08
Krackelerar EU?

Den stabiliseringspakt som Ja-sidan i Sverige hyst så stort förtroende för visar sig nu vara en bluff. Mäktiga Frankrike kommer med stor sannolikhet att nästa år - för tredje året i rad - att bryta mot de regler de själva satt upp: budgetunderskottet i BNP får inte överstiga 3%.

I Stor-Tyskland agerar man nästan lika nonchalant och där är dessutom den öppna arbetslösheten 8 %, dubbelt så hög som i Sverige.

Är det så att EU:s småstater fortfarande skall dra lasset när de rika stolt proklamerar: Har vi brutit vårt löfte?- det gör inget - ni kan få ett nytt!

Säg nej till skojeriet: Nej till EMU!
 
Kjell Martinsson

Publicerad i Metros Göteborgsupplaga den 4 september.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.