Utskriven 2022-01-24 12:39:59
”Kommunismens fall och det världsomspännande terrorkriget som inleddes den 11 september 2001 har i grunden förändrat hotbilden och de utmaningar mot internationell säkerhet som FN förväntas kunna hantera”, skriver Jackie Jakubowski, redaktör för ”Judisk Krönika” på Brännpunkt 28 september – i ett svar till FN:s tidigare rättschef Hans Corell.

Jakubowski vill här väcka frågan om ”ett lands suveränitet kontra internationellt ingripande mot detta land för att förhindra grova brott mot de mänskliga rättigheterna” och
”behovet att anpassa FN-stadgan” till ”förebyggande militära ingripanden mot terrorister och länder som upplåter sitt territorium för terrorbaser”.

Det låter något. Men frågan är om inte Jakubowski med dessa förslag kackar i eget bo. Vem skall t.ex. definiera begreppen terror och terrorism? Hittills har detta varit förbehållet den enda supermakten, USA, som under täckmanteln ”kamp mot terrorismen” kunnat invadera Afghanistan och Irak, hota och isolera Kuba, upprätta konstiga listor på misshagliga organisationer (bl.a. den ganska beskedliga baskiska rörelsen Herri Batasuna) och spärra in människor, inklusive svenska medborgare, i fångläger utan anklagelser eller domar. Är det detta Jakubowski vill se mer av?

Och vad gör vi när staterna själva hemfaller till terrorism? När regimer som den i Israel konsekvent ägnar sig åt ”förebyggande” mord på politiska motståndare, spränger hus och låter sina soldater skjuta stenkastande småungar i huvudet? Och den enda supermakten, igen, ser till att stoppa såväl undersökningar från FN om vad som egentligen hände i Jenin, som de av palestinierna många gånger framförda vädjandena om FN-styrkor i området. Trots att jag studerat allt jag kommit över av Jakubowskis skriverier, både i Judisk Krönika, och på andra håll, har jag inte lyckats hitta en enda kommentar om detta – mer än att FN:s närvaro är onödig i denna konflikt.

FN behöver förvisso reformeras. Men inte i den riktning Jakubowski föreslår. I själva verket var Kosovokriget ett första test på den nya doktrinen om ”humanitär intervention”. En övning i avvaktan på den betydligt större
uppgiften att förändra hela Mellanöstern i enlighet med amerikanska – och israeliska! – intressen. Närmast står av allt att döma regimerna i Syrien och Iran på tur. Vidare planerar man uppenbarligen en ”humanitär” invasion av Sudan, för att bl.a. säkra oljan, medan befolkningen i Kongo – där amerikanska och europeiska företag redan är djupt involverade i illegal mineralhantering – får klara sig själv, trots att konflikten här krävt betydligt fler offer (över 3 miljoner!) än i Sudan.

En verklig reformering av FN skulle kunna omfatta:
1. Avskaffande av vetorätten. Det är i längden orimligt att enstaka stater skall kunna blockera gemensamma beslut av Världssamfundet, speciellt om de själva, eller deras klientstater, är inblandade i konflikten.

2. Flyttande av FN-högkvarteret. Det är inte bra att FN ligger i ett land som är inblandat i i stort sett varenda konflikt i världen. Mer lämplig placering av FN-högkvarteret kunde vara i någon betydelsefull representant för tredje världen som visat gott demokratiskt sinnelag – som Brasilien, Indien eller Sydafrika.

3. Uteslutning av länder som bryter mot FN-stadgan. I första hand bör lagbrytaren suspenderas och ges chansen att rätta till sin politik innan frågan om definitiv uteslutning tas upp.
________________________________________
Gunnar Olofsson är läkare med lång erfarenhet av arbete i Mellanöstern och Afrika


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.