Utskriven 2022-01-25 13:12:31

UNT stämplar idag Harold Pinter som "prillig"

Av KNUT LINDELÖF

Idag (2005-10-16) skriver man i UNT på  ledarplats att Pinter är "prillig" för att han har politiska åsikter som man anser att vi alla borde ha kommit till rätta med i Sverige. Det gäller t ex Irakkriget och kritik mot Haagtribunalen - tveksamheten till om de förbrytelser som Milosevic anklagas för är välgrundade och rättvisa. Man exemplifierar med Ordfronts reträtt i dessa frågor, vilket framhålls som det enda intellektuellt hederliga.  

Göran Greider får sig också en släng för att han i en radiodebatt framhållit Pinter som en konsekvent vänsterintellektuell som vågar säga det som etablissemanget inte vågar. Ledaren fortsätter "Pinter anses vara ’vänster’ och måste försvaras, oavsett vad han har sagt. Vad är det för torftigt vänsterbegrepp – att automatiskt vara ’för’ allt som tycks vara ’emot USA’?"

Man skriver vidare "Författare framträder gärna som om de vore politiska auktoriteter. Därför är det ofrånkomligt att Pinters politiska uttalanden leder till kommentarer – ofta häpna sådana. Att Pinter var allmänt vänsterradikal har många vetat – att han under senare år snarare blivit politiskt ’prillig’." Sammanfattningsvis: God dramatier men politisk stolle.

Så försöker man alltså nu klara sig ur knipan med Pinters konsekventa hållning i flera av samtidens stora internationella politiska frågor.Publicerad på www.fib.se 2005-10-16

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.