Utskriven 2022-01-25 11:54:51

2006-02-12
Jyllands-Postens publicering av nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten

Sedan publiceringen kallas bilderna "karikatyrer av Muhammed" av bombhögern och nyhetsankarna i gängse media. Men bilderna är en provokation, de är enkla rasistiska framställningar ämnade bl a att skrämma barnfödda danskar och ge dem avsmak för araber och muslimer. Kroksablar och bomber. En provokation från den största dagstidningen - i en stat som är krigförande part med danska soldater på ockupanternas sida i Irak - mot en del av landets underklass, de invandrade muslimerna. Folket i Bild/Kulturfront skulle aldrig publicera de bilder Jyllandsposten beställde.

FiB/K har "Försvar för yttrande- och tryckfriheten" som en av våra grundsatser. För oss är frågan konkret såväl som principiell. Konkret då vi fattar beslut om publicering, principiell då vi agerar politiskt själva eller i samarbete med andra för att försvara dessa rättigheter.

När det gäller principen ser vi att hotet i Sverige idag mot samtliga demokratiska fri-och rättigheter inklusive den grundläggande rättssäkerheten kommer från regeringen i samarbete med övriga regeringar i Europeiska Unionen under ledning av Förenta Staternas makthavare. Genom sin justitieminister Tomas Bodström driver den svenska regeringen nu t ex frågor som att upphäva meddelarskyddet, läkarsekretessen och brevhemligheten.

När det gäller vilket material vi skall trycka måste yttrande- och tryckfriheten diskuteras konkret i varje givet fall. Rättigheten utgör ju inte ett krav på redaktioner att trycka allt material som landar i brevlådan, den berättar vilka gränser lagstiftaren satt för vad som överhuvudtaget får tryckas. Om lagstiftaren krymper möjligheten till fritt meningsutbyte kan vi hamna i ett läge då vi måste överväga att trycka med hot om åtal över oss. Men vare sig FiB/K avstår från att trycka något som inte kan falla under åtal eller vi trycker under hot om åtal eller avstår i ett sådant fall - bakom beslutet finns ett ställningstagande.

För FiB/K är svaret på den svenska publiceringen av nidbilderna - t ex publiceringen i den stora kvällstidningen Expressen - inte att ropa på staten, inte att kräva att det kastas en paragraf på provokationen. Svaret är att ta politisk strid. T ex genom att söka allianser i Sverige och i andra länder för arbete mot ockupation och förtryck. Och genom att använda yttrande- och tryckfriheten i folkens intresse, för en folkets kultur.

Styrelsen Folket i Bild/Kulturfront

_____________________
Viktiga inlägg i frågan:  
Ulrika Knutsson i VA 2006-02-13 
Jan Myrdal i FLAMMAN 2006-02-09
Jan Öberg TFF 2006-02-09
Ali Esbati 2006-02-08 
Nalin Pekgul i SvD 2006-02-07
Jan Guillou i Aftonbladet 2006-02-05
Henrik Skrak i Flamman 2005-05-27 

Mer om FiB och M-teckningarna »Publicerad på www.fib.se 2006-02-22

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.