Utskriven 2021-12-04 08:51:02

Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig

Av KNUT LINDELÖF

Boken "Kampuchea mellan två krig" gavs ut på Folket i Bild:s förlag Kulturfront 1979. Flera reportage hade vi även i tidningen efter de fyras resa. Frågan diskuterades mycket.

I slutet av 1979 var en ny journalistgrupp inne i Demokratiska Kampuchea och träffade Pol Pot. Den bestod bl a av FiB:s dåvarande redaktör Stefan Lindgren och av Svenska Dagbladets utrikeschef Per Forslind. De rapporterade i tre tidningar; FiB/K, DN och SvD.

Nu har Peter Fröberg Idling skrivit boken "Pol Pots leende" där han ger en bred bild av Kambodjadramat. Boken tar sin utgångspunkt i den första gruppens resa 1978. Hans grundfråga är hur de kunde resa genom ett land under ett pågående folkmord utan att se. Journalistgruppen som reste i slutet av 1979 är där då Vietnam invaderat och ett nytt befrielsekrig har startat mot en ännu en övermäktig motståndare. Vad såg dom? Är deras bild trovärdig?

Otvivelaktigt skedde ohyggliga grymheter under den långa tiden omfattande Vietnamkriget och dess efterspel fram till 1979. Men vilka grymheter? Finns en syndabock eller flera? Är bilden möjligen mer komplicerad än att bara se Pol Polts grymhet? Saken borde kunna diskuteras. 

Jan Myrdal skriver en lång artikel som svar på Peter Fröberg Idlings bok i
Aftonbladet 2006-03-28

Peter Fröberg Idling svarar på Jan Myrdals artikel i 
Aftonbladet 2006-03-30

Gunnar Bergström skriver i
Aftonbladet 2006-04-01

Maud Sundqvist skriver i
Aftonbladet 2006-04-04 

Jan Myrdal slutreplik i
Aftonbladet 2006-04-06

Peter Fröberg Idling kommenterar i
SvD 2006-04-06

Jan Myrdal svarar Fröberg Idling ovan
Refuserat svar
_______________________
Här kan du även läsa Stefan Lindgrens artiklar i 
FiB/K och DN 1980 

Och här finns citat ur Per Forslinds artiklar från
SvD 1980Publicerad på www.fib.se 2006-04-23

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.