Utskriven 2022-01-24 11:20:02
Gå inte på finten - justeringarna i lagen gör ingen skillnad - fortsätt säga NEJ!

Skriv till riksdagens ledamöter och protestera! Här finns  hela listan av e-post-adresser 
Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!

"Kritikerna vann", basunerar media ut nu när det ser ut som om FRA-lagen skickas på återremiss till försvarsutskottet för att kompletteras med "integritetsgarantier". Media drar fel slutsats. Det är bara en politisk fint mot oss medborgare. Gå inte på den. Ett sminkat monster är fortfarande ett monster.
    Exakt vilka kompletteringarna i "Lex Orwell" blir är något oklart i skrivande stund, men det som nämnts är främst att Datainspektionen ska få i uppdrag att granska FRA:s avlyssning, att en parlamentarisk kommitté också ska kontrollera den, och att formuleringarna för vad FRA får spana efter ska stramas upp. Kanske får FRA ett integritetsombud. Det sägs också att det ska bli två myndigheter, en som ger tillstånd till avlyssning och en som kontrollerar verksamheten.
    Detta är i det stora hela ointressanta marginaljusteringar. Hela grundidén kvarstår, att FRA ska få massavlyssna människors kommunikation utan brottsmisstanke. Läsa epost och sms, lyssna på samtal, se vilka sajter vi besöker, upprätta "sociogram" (kartor över vänkretsar). Och så vidare. Detta är lika absurt som tidigare. Det strider fortfarande mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 12. Det kommer fortfarande att skapa ett samhälle präglat av självcensur och oro. Det kommer fortfarande att göra människor rädda för att kontakta journalister om missförhållanden. Med mera...
    Nu är det meningen att frågan ska behandlas i expressfart. Det har vissa likheter med att kuppa igenom lagen. Riksdagen kan komma att rösta igenom den sminkade FRA-övervakningen redan ikväll eller imorgon!
    Här är epost-listan igen! Jag föreslår att du genast skickar ett mejl till riksdagsledamöterna och påpekar att en sminkad FRA-lag inte gör någon skillnad. Vi ska inte gå på den vanliga politiska finten att de ändrar ett uselt förslag lite i kanten och så plötsligt ska vi tro att det är bra!
    För övrigt, på www.dnv.se/podcast finner du diverse informationsmaterial mot "storebror" från oss på Den Nya Välfärden. Tag gärna del, och sprid. Oavsett hur det går med FRA-lagen de närmaste dagarna har kampen för den personliga integriteten bara börjat.

Hälsningar

Pär Ström

Integritetsombudsman
Tankesmedjan Den Nya Välfärden


Publicerad på www.fib.se 2008-06-18

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.