Utskriven 2022-01-24 11:54:56

Klick! för att se filmen från Gaza

Fler visningar av "To shoot an elephant" dokumentären som visar det som omvärlden stängdes ute ifrån, då utländska journalister inte tilläts resa in i Gaza efter krigets början. Handkameran följer sjukhuspersonal och ambulansförare. Känsliga tittare varnas.
Visningar i Sverige (Fri entré):
* Göteborg: kl 18.00, Gnutiken (Arr:Gnutiken)
* Stockholm: kl 18.00, ABF, Sveavägen 41, Fabiansalen (Arr: PG Stockholm)
* Umeå: kl 15.30, Universitetsbiblioteket UB 334 (Arr: ISM Umeå)
* Göteborg: kl 19.00, Academy of Music and Drama / Fågelsången 1 (Arr: ISM Göteborg)
* Malmö: kl 18.00, ABF-huset våning 3 rum 302 (Arr: ISM Malmö)
* Mariehamn: kl 18.30, Ålands museum, Storagatan 1.  (Arr: Amnesty Internationals Ålandsgrupp, ABF-Åland, Emmaus Åland, Ålands fredsinstitut, Ålands mångkulturella förening)

Senaste informationen om planerade visningarPublicerad på www.fib.se 2010-01-17

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.