Utskriven 2022-01-24 12:42:00
Trots den tio månader långa ockupationen av Irak, har USA långt ifrån lyckats få kontroll över landet. Förslag framförs nu från amerikanskt håll om att Irak bör delas upp i flera olika stater. Det skulle inte bara underlätta amerikanskt inflytande över regionen, utan även få ner de i längden ohållbara kostnader som USA lägger ner på att hålla landet ockuperat.

Den amerikanska planen på ett delat Irak, presenterades av Leslie Gelb, före detta ordförande för Rådet för utländska relationer, i en artikel i New York Times under rubriken ”Trestatslösningen”.

Planen går ut på att dela upp Irak i tre olika stater där den norra skall tillhöra kurderna, den södra sunni-muslimerna och den centrala shiiterna.

Tanken är att USA finansiellt skall stöda shiiterna och kurderna som då får kontroll över två av världens rikaste oljeområden.

Den centrala staten skulle däremot lämnas åt sitt öde. Sunniterna utgör 17 procent av landets över 20 miljoner invånare och styrde Irak under Saddam Hussein.
De kom att förbli en trogen allierad till USA i flera decennier, men anses nu ha spelat ut sin roll och att de ännu en gång skulle komma till makten i Irak är otänkbart.
”Efter den iranska revolutionen 1979 ansågs ett enat Irak nödvändigt för att utgöra en motpol till ett anti-amerikanskt Iran”, skriver Gelb och tillägger: ”Men tiderna har förändrats”.

Till en början skall staterna få självstyre, men i praktiken kommer den norra och den södra vara både allierade och beroende av USA.
Generositet med oljan är troligen det tack USA förväntar sig. Dock kommer shia-muslimerna i söder bli svåra att kontrollera då många av dem står ideologiskt nära Iran, som av USA utpekats som en av ”ondskans axelmakter”. Det är därför viktigt för USA att inrätta en pålitlig regim.

Kurderna har under lång tid kämpat för en stat och hoppet sätts nu till USA. Under invasionen av Irak ställde kurderna sina trupper under amerikanskt befäl i hopp om att framöver få sin vilja igenom.

Om det skulle innefatta att ge USA tillgång till oljan så är det ett pris man är villig att betala.
Enligt ett förslag som presenterats av Massoud Barzani, ordförande av Kurdistans Demokratiska Parti (KDP), är tanken att ett autonomt irakiskt Kurdistan upprättas, där kurderna har full suvärenitet över inrikespolitiken, medan Bagdad styr över militären och utrikespolitiken.

I praktiken har man dock troligen mer långtgående planer. Barzani har sagt att en stor del av araberna bör fördrivas från den kurdiska staten, eftersom många av dem placerades där under Saddam Husseins tid i syfte att ”arabisera” området.
Dessutom vill man rensa den oljerika staden Kirkuk på turkar för att sedan utropa den till huvudstad.

Syrien, Iran och Turkiet, som samtliga inhyser kurder, finner situationen djupt olustig.
Ett upprättande av Kurdistan troligen skulle leda till inbördeskrig då många kurder skulle komma att göra uppror för att införliva de kurdiska delarna av landet i sitt nyupprättade ”hemland”.
Både Iran och Syrien är oroade för att de står på tur på USA:s lista över länder att ”befria”. Pro-amerikanska regimer i norra och södra Irak skulle helt klart underlätta sådana angrepp.

Kristoffer Larsson

Artikeln publicerades i Flamman nummer 4/2004. Besök Flammans hemsida.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.