Utskriven 2021-12-02 10:45:39

Utgivningsplan för 2010

Nr 1  21 jan
Nr 2 18 feb
Nr 3 18 mars
Nr 4  15 april
Nr 5 14 maj (fredag)
Nr 6-7 17 juni
Nr 8  19 aug
Nr 9 16 sep
Nr 10 14 okt
Nr 11 11 nov
Nr 12 16 dec

Utgivningsdag torsdag utom för nr 5. Publicerad på www.fib.se 2007-06-01

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.