Utskriven 2021-12-02 11:33:57

Irakkommittén delade ut 400 flygblad i Malmö 

Av ANDERS PÜSCHEL

Första maj i Malmö var, från mitt med nödvändighet begränsade perspektiv, en ganska avslagen historia. Andra säger säkert tvärtom.
    Även om det var rätt mycket folk ute (det var ganska bra väder), var det inte särskilt stora tåg. Det socialdemokratiska tågets storlek kan jag inte bedöma, för det såg jag aldrig i dess helhet. Vänsterpartiets var någonstans mellan 1000 och 1200, enligt uppgift jag hört som stämmer med mina egna iakttagelser vid dess samling. Anarkisternas (SAC:s/SUF:s med anslutande Osynliga partiet och AFA), vars samling jag också var vid, rapporterades i massmedia som 600, men var nog
minst 800 (det är lätt att jämföra med (v):s eftersom bådas samlingsplats var den samma). Och Kommunistiska Partiets var i särklass minst: knappast mycket mer än 100, definitivt inte 200.
    Det var bara det sistnämnda som jag själv deltog i. Vid detta tågs samling höll Helene Cherif för Irakkommitténs räkning ett utmärkt tal.

I år, precis som under ett antal tidigare år, var olika borgerliga partier ute och genomförde motaktioner. Vid Kommunistiska Partiets samling sågs, helt kort, en åtta-tio unga moderater med primitivt handtextade plakat. (Jag lade aldrig på minnet om deras budskap var antikommunistiskt eller bara allmänt arbetarfientligt.) Nytt för i år - det är ju valår - var att Centern också hade en aktion. Den var proffsigare, och försiggick på en plats där Socialdemokraternas tåg passerade. Med plakat om Göran Perssons herrgård o dyl försökte aktionen uppamma missnöje mot den socialdemokatiska nomenklaturan. Jag tror inte att argumenten gick hem i tåget. Jag såg aldrig någon aktion från Folkpartiet under dagen, men de har under de senaste veckorna försökt störa på ett annat sätt, nämligen genom att ställa upp affischbockar med sina valplakat på de platser där Socialdemokraterna (och i vissa fall även Vänsterpartiet) har satt upp sina bockar med 1:a maj-affischer.
    En snabb titt på webben ger vid handen att massmedia numera legitimerar dessa provokationer genom ge dem uppmärksamhet, och ibalnd även lyfta fram dem som om de vore folkliga krav inifrån arbetarrörelsen. T ex har man i rubriker och ingresser (en del medier även i brödtexterna) beskrivit den kritik som SSU-ordföranden Anna Sjödin bemötts med idag på detta sätt.
    Å andra sidan var ju inte reaktionära element frånvarande *i* 1:a maj-tågen heller. Utöver alla synpunkter man kan ha på socialdemokraternas politik, kan man notera att vid Vänsterpartiets samling talade en inbjuden företrädare för kollaboratörsorganet Iraks
Kommunistiska Parti. Någon motsvarande inbjudan till Irakkommittén har Vänsterpartiet aldrig gjort.
    Vad gäller just Irakkommittén delade vi ut fyra hundra flygblad under dagen, mest på Vänsterpartiets samling. Tyvärr hade vi tryckt för få exemplar, för vi hade nog kunnat göra av med inemot det dubbla.
    Flygbladet var avsiktligt "vänsteraktigt" både i text och layout. Det kan läsas här  Publicerad på www.fib.se 2006-05-02

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.