Utskriven 2021-12-02 10:32:52
Folkets kamp med Goliat

Av DAN KOTKA

Om Allan Widman (fp) är representant för den breda nyliberala svenska försvarspolitiken så är vi folket, som slåss mot Goliat. Mötet som FIB/K anordnade i Stockholm den 19 maj på ABF-huset gav det intrycket.
   
Som Allan Widman själv bekände är han en ytterlighet på ett möte som detta. Där en enad front med Lasse Wilhelmsson, Stefan Lindgren, Usurkut (v), och M. Sherifay (s), och Marianne Laanatza, geopolitisk forskare/Mellanöstern inte gav Allan Widman en chans, ty hans retorik byggde på välkända "demokratiska" "mänskligarättighetsschabloner" som möjligen kan slå i en skolaula påhejad av en kedja moderater och folkpartiungdom.
   
Lasse Wilhelmsson slog an en känslomässig ton "sorg är det jag känner" bekände han i sin framställning om hur läget är i den internationella politiken med spets på Mellanöstern. Wilhelmsson som är ett barn av Vietnamrörelsen jämförde det folkliga motståndet mot Vietnamkriget med dagens passivitet bland den stora massan, som smugits på en tystnad av ledande massmedia etcetera. Wilhelmsson vände sig speciellt mot hur ljumt vår nya utrikesminister agerar ifråga om Hamas, där Israels rätt att definera verkligheten går före offrets - det palestinska folket. Bland annat säger Eliasson att Hamas måste erkänna Israel "annars får vi en kris". Detta möttes av skratt från publiken, av förklarliga skäl.
   
Stefan Lindgren anslog en dräpande ton angående Afghanistan där de svenska soldaterna ska blunda för Afghanistans största inhemska problem efter ockupationen och svälten som hela tiden lurar i ett samhälle där utländska trupper styr med andra intressen för ögonen. När de utländska trupperna ser råmaterialet till knarket som förs till Europa och världen i övrigt, ska soldaterna blunda ikapp med rövarhövdingar som Dostum, och låtsas att det regnar.
   
ISAF som bland andra Allan Widman kallar "FN-organ" menar Lindgren är under rent USA-kommando med sitt underfundiga namn i stil med hur USA brukar dölja sin våldsmakt. På tal om knark sa Nils Beijerot, den ihärdige knarkmotståndaren på 70 och 80-talen, att det krävs ett visst mått av fanatism för att utrota knarket. Med andra ord, talibanerna uppfyllde i alla fall dessa egenskaper, menar Lindgren och publiken log.
   
När det gäller hotet mot Iran från en USA-konstellation menar Lindgren att det är att slå mot hjärtat i Mellanöstern, dess äldsta centrum. Mycket av USAs hot mot Iran idag styrs av hämdkänslor efter 1976. Då, efter Khoumenis maktövertagandet i Iran i spetsen för sina unga garden, togs USA-personal inkl. soldater som gisslan under en lång het tid.
   
Usurkut från Vänsterpartiet benade lite i hur USA är i färd med att skära i FN-stadgan genom försåtliga attacker på folkrätten. Genom s.k. "mänskliga hänsyn"  eller "humanitära interventioner" som vi såg i forna Jugoslavien. Att ändra FN-stadgan går inte på sikt menar hon, utan det är genom undergrävande av denna folkrätt som USA och dess sateliter försöker komma åt puddingen.
   
Sammantaget var mötet givande trots att undertecknad måste gå innan frågestunden tog vid, så om den har jag tyvärr inget att rapportera.Publicerad på www.fib.se 2006-06-06

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.