Utskriven 2021-12-02 09:53:47

FiB på Klaipedaplatsen i Karlskrona 17 juni

Av HANS-OLOF ÖBERG

Idag stod vi på Klaipedaplatsen i Karlskrona med den banderoll Eva Berglund tillverkat och som säger "Nato - ut ur Sverige. För fred och alliansfrihet."
    Vi sålde 5 ex av sommarnumret och tog en prenumeration. (prenumeranten begärde själv att få prenumerera och talade om att ta en stödprenumeration,
satt också och lyssnade hela tiden till mötet mot Natoövningen som vi höll för ett par veckor sedan).
    Vidare sålde vi 7 Afghanistan Nu och 1 Fallujabroshyr, 1 Pinters nobelföreläsning och 1 Irakmärke, samt delade ut ett antal flygblad om USA:s massförstörelse av städer i Irak.Publicerad på www.fib.se 2006-06-19

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.