Utskriven 2021-12-02 10:49:44

Ta efter Karlskronaavdelningen

Av DAN KOTKA

Det ser ut som om FIB:s Karlskronaavdelnig är i särklass i landet. Med sommarnumret var avdelningen ute och sålde liksom den viktiga tidningen AfghanistanNytt. Den blir förrseten allt viktigare vad tiden lider och motståndet i Afghanistan ökar och i takt med de amerikanska bomberna och den svenska medverkan därstädes. Irakmärken såldes också mitt i den svenska sommaridyllen som lurar mänskan till den falska idyll sommaren innebär med maskrosor. Och vin från desamma måhända.
    Vi andra sover vår hängmattssömn eller jobar intensivt inför kommande semester. Varför är vi andra så passiva? Bristande politisk medvetenhet kanske? 
    Inte moralisera alltså. Alla drar sitt strå till stacken efter vad den är i håg till. Kan inte tro att vi medvetet låter oss slås till ro med hur jävligt det ser ut och hur många uppgifter vi har att lösa. Vi är ju världsförbättrare. Vi tar det som utmaning. Vi är naiva nog att tro att vi, just vi kan förändra den pissiga världen i det tysta i just vårt lilla hörn, där vi bor.
    Vi har en unik tidning med ett unikt program med tre pelare som ingen annan tidning törs stå för fullt ut, utan schackrar med eller alls inte har.
    Att nu ringa varenda fredsvän inför den sista helgen innan juli månad börjar är ett kall, och sälja sommarnumret var helst ni bestämmer är en utmaning, eller bestämma att göra det så fort tygen håller (även i hängmattan) är nödvändigt. Vi måste ta oss på allvar, andra gör det. Fienden gör det i högsta grad. Vi blir t.o.m registrerade som orosmoment av högsta ledningen och dess högkvarter. Vi är inte som Ordfront en flöjel för maktens blåsljud.
    Visa det. Publicerad på www.fib.se 2006-06-25

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.