Utskriven 2021-12-02 11:32:59

Fredskämpen ElsaMaria Bergström är död

Av KNUT LINDELÖF

Mitt i fredsarbetetHon dog hastigt 22/7 mitt i fredsarbetet. Begravning ägde rum i St. Eriks kapell i Berthåga i Uppsala 18 augusti.

Jag citerar först ur Gabor Tirolers/Mario Sousas dödsruna i tidningen Proletären:
"Uppsala har förlorat en färgstark profil. Fredsrörelsen, Kvinnor för fred har mist en pådrivande och samlande kraft. ... ElsaMaria Bergström dog den 22 juli vid åttio års ålder. Det var demonstration mot Israels krig och hon planerade att delta men ringde återbud för hon var alltför trött, orkade inte ta sig till samlingen. "Kom hem till mig efteråt och ät litet soppa", sade hon. När vännerna kom stod soppan på spisen men ElsaMaria var död. 
    Sedan Vietnamkriget på 1960-talet har ElsaMaria varit politiskt engagerad. Hon har talat på möten och demonstrationer mot USA:s krigspolitik och för en annan världsordning. De senaste åren har hon stått varje torsdagskväll och demonstrerat med "Kvinnor i Svart" mot Israels apartheidmur i Palestina. Varje år ledde ElsaMaria ocskå förberedelserna av Hiroshimadagens högtid med nedsättning av ljuslyktor i Fyrisån.
    ElsaMaria Bergström var mycket respekterad och viktig inom Uppsala Fredskoalition där hennes agerande sedan koalitionens start 2001 haft stor betydelse för det regelbundna arbetet och framgångsrika aktiviteter. ..."

ElsaMaria var dessutom en vän av FiB/K. Hon blev alltid glad när hon såg att vi fanns med och satte värde på vårt blygsamma bidrag i fredskoalitionen. Hon var ovanlig i sin principfasta kluvenhet i fredsfrågan. Pacifist - men villkorslös i sitt stöd för legitim väpnad befrielsekamp. ElsaMarias hållning i dessa frågor var inte gammeldags utan djärvt framåtsyftande. Hennes idéer och minne lever starkt. Hon var och förblir ett föredöme.Publicerad på www.fib.se 2006-11-07

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.