Utskriven 2021-12-02 10:11:03

Folket i Bild och Nej till EU i gemensam valrörelseaktion

Av ULF BJERÉN

På lördag, dagen före valdagen, när det är mycket folk kring valstugorna genomför Folket i Bild/Kulturfront och Folkrörelsen Nej till EU en gemensam aktion i valrörelsen för att sätta i fokus den inskränkning av Sveriges suveränitet, demokratin och riksdagens makt som medlemskapet i EU innebär.
    En fråga som inte syns i valrörelsen, men som ju är av oerhörd betydelse. Både svensk inrikes- och utrikespolitik dikteras i hög grad av det odemokratiska EU. Eftersom EU har en i traktaten fastställd nyliberal politik (90 miljarder ska t.ex tas ur den offentliga sektorn från 2003 till 2008) och i utrikespolitiken knyter upp sig kring USA och Nato blir därför resultatet i samma riktning hur vi än röstar.
    Vi har banderollerna "Sverige ut ur EU" och "Ta hem de svenska soldaterna från Afghanistan". Vi har Kritiska EU-faktas valnummer, Folket i Bild samt förhoppningsvis ett nytt nummer av Afghanistan Nu direkt från trycket. Samt ett flygblad om hur riksdagens ställning underminerats av EU-anslutningen.
    Ju fler vi blir på gatan, desto bättre...
    Klaipedaplatsen, Karlskrona lördag 16 september kl 11-14.Publicerad på www.fib.se 2006-09-18

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.