Utskriven 2021-12-02 11:02:46

Bokmässan 2006

Av DAN KOTKA

bokbordetI årets Bok- och biblioteksmässa fanns ett märkbart religöst inflytande. Bakom FIB:s och Alhambras monter fanns Muhammeds apostlar i form av svenska män med kalott, som talade utmärkt svenska - apropå språktest. De serverade kaffe gratis. Allt som oftast satt det nån och dryftade världsnyheter med dito eller kanske nåt lokalt spörsmål i ditt och datt.
    Runt hörnet hittar man en ny postering muhammedaner, muslimer, mörka män i kostym och slips som inte bjöd på kaffe och bulle, utan verkade strängare, mer som fundamentalistiskt inriktade om min fördom får blomma fritt. Nån kvinna med Burka syntes inte till, inte heller slöja.
    Trots att bokmässan i stora drag är kvinnornas mässa från kommunala bibliotek hitkörda med kommunala medel är kvinnorna frånvarande i nämnda montrar. Däremot står tre blåklädda svenska poliser och försöker överleva i den syrefattiga luften med riktiga ökända pistoler i hölster redo för strid. Kanske har de höjd beredskap efter att tyske påven inte kunnat hålla käften. Detta spär på mina egna fördomar om tysk överhets arrogans och folkförakt. Att sen fega och släta över tillhör spelet. Att stå vid sitt förakt vågar inte påven, för då skulle han avlivas inom kort.
    Inte ens ett högljutt samtal kunde jag registrera från muslimernas hörna hur jag än försökte spetsa öronen. De fundamentalistiska muslimerna hade faktiskt en kvinna eller två andra dagen som delade ut en tävlingsblankett för att kolla svennarnas kunskap om den muslimska läran. 

Folk frågar mig hur fan jag kan sälja så många tidningar som jag brukar göra på mässan. Man behöver inte tro på produkten, är den första kommentaren. Men att tro på produkten underlättar försäljningen. Dock måste du tro på dig själv. Du måste också tro på att mottagaren tror på sig själv. Motsatsen innebär annars katastrof för försäljningssifrrorna. När du väl har ett byte (köpare) inom räckhåll beror det på hur vederbörande uppfattar dig, som hot eller möjlighet. Satsa på det senare, för det är du som säljare som bestämmer - kom ihåg det.
    När du får ögonkontakt måste du hålla kvar blicken inte fladdra med ögonen för det ger ett osäket intryck. När du talar med vederbörande får du tala med ganska låg röst men tydlig ty annars kan mottagaren tro att du vill bestämma vad mottagaren tycker. Då säljer du inget.
    Du får absolut inte höja rösten och sträcka upp tidningen, som en del gör, och proklamera ditt ärende som en gammal bolsjevik i en gammal propagandafilm eller som på en teater. Verkligheten är allt för påtaglig för att du ska använda teatrala gester. Du blir bara patetisk i det fallet och säljer inte en tidning mer än till nån som känner dig som totalt ofarlig.
    Om du istället väljer en stillastående posé blir du ett rundningsmärke som en dålig back i en idrottsgren.

Aktivitet är med andra ord A och O i tidningsförsäljningsvärlden. Blandat med en stark känsla för produkten - i det här fallet en Antiimperialistisk tidning. Du måste utgå från att det är du som ska ändra världen inte grannar eller andra, trots att du vet att det inte ligger till så, utan att vi alla är beroende av varandra, oskiljaktiga.Publicerad på www.fib.se 2006-09-26

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.