Utskriven 2021-12-02 10:44:56

Många trotsade regnet

Av KNUT LINDELÖF

Bernt Jonsson från MissionskyrkanEfter ett par timmar i snålblåsten och regnet isade det om tårna. Trots detta vissna demonstrations-väder tågade 350 beslutsamma människor mot från Slottsbacken raka vägen till Forumtorget i Uppsala . Där hölls anföranden av palestinier och svenskar. Alla framförde kraftiga fördömanden mot Israels senaste så kallade misstag som dödade 18 oskyldiga människor i ett anfall mot vanliga bostadshus i Beit Hanoun. Peter Gustavsson från Socialdemokraterna talade som de andra upprört om Israels och USA:s politik i Mellanöstern och såg hela området från Palestina till Afghanistan och Irak som delar av samma konflikt. Han sa ordagrant följande: "... jag är tvungen att säga att Sveriges Mellanösternpolitik också under den förra regeringen var alldeles för feg och anpasslig till stormakternas krav. I stället för att våga stå upp för en självständig linje, har vi följt EU-linjen att bojkotta den folkvalda regeringen i Palestina." Det var bra sagt av en socialdemokrat i karriären. Kanske kan tonen ändras inom folkrörelserna nu.

Hashim Al-Malki meddelar från  Stockholm - Medborgarplatsen  att FiB/K var med på manifestationen "Riv Muren". De trotsade också regn och kyla och sålde 16 ex av FiB. Hur många dom var på Medborgarplatsen framgick inte. 

Gunnar Olofsson deltog i en manifestation mot muren i centrala Göteborg , ett möte anordnat av Göteborgs Fredskoalition och "Palib" (Palestina/Libanonföreningen). En stor och kraftfullt flygbladsutdelande grupp
utgjordes av lokalavdelningen av Ung Vänster, och appelltal och inlägg hölls växelvis av olika personer under gott och väl 1 1/2 timmas tid. Krav som
framfördes var - förutom "Riv Muren" - "Häv ockupationen", "Avbryt vapensamarbetet", "FN-trupp till Palestina" och "Bojkotta Israel". Vad jag förstår gjorde den sistnämnda parollen, trots "tendensfrihet" i
manifestationen, att Broderskapsrörelsen inte deltog. 3 FiB-ex såldes.Publicerad på www.fib.se 2006-11-26

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.