Utskriven 2021-12-02 11:30:19

Socialistiskt forum

Av KNUT LINDELÖF

Björn Eklund - moderator
Åsa Linderborg
Tahir ? - Olof Palmes internationella centrum
Kalle Larsson - riksdagsman (v)
Erik Wijk - vänsterhänt
Ulf ? - Syndikalisterna  

Så kallas det intressanta evenemang som ABF i Stockholm ordnade 18 novenber för att låta de udda rösterna få finnas någonstans i denna annars så välregisserade offentliga kultursfär. Här hänger banderollerna på sned, luften är tjock, värmen tryckande, mikrofonerna halvdåliga, ljuset svagt och alla medelålders eller äldre socialistidealister försöker övertyga varandra om att alla andra har fel. 
    Hade det varit för femton år sedan hade jag sagt att detta är ett sekteristiskt jippo för att sätta åsneöron på det folkligt radikala. Men idag känner jag mig faktiskt mera hemma. Jag hälsar vänligt på troskisten och anarkisten och lyssnar på flummaren och radikalfeministen. Här förs en fri debatt, här tillåts udda tankar, här ryms det ovanliga trots att de flesta önskar att "stollarna" gick att mota ut. Men vi vet alla att tankefriheten är viktigare just nu än att alla i lokalen måste ha "rätt". För ur den fria otyglade diskussionen mellan människor växer klokhet.
    Två möten på raken satt jag av. Mattias Cederholm, historiker från Lund reogjorde under en och en halv timma för situationen i Irak; bakgrund, nuläge och framtid. Det kändes som ett privilegium att få veta sånt som svenskar i allmänhet inte får veta, trots våra "fria" medier. Läget i Irak är på alla plan värre än vi alla kunnat gissa. Till exempel är det klarlagt att det ingår i USA:s strategi att organisera dödspatruller för att döda motståndare och skapa kaos. Så har USA jobbat på alla andra slagfält. Endast i Vietnam tvingades man att dra sig tillbaka fullständigt för att man förlorade kriget på slagfälte och om opinionen. Irak håller möjligen på att bli andra stora nederlaget. Låt oss bidra till det.
    På nästa möte, med tunn luft redan från början, diskuterades varför svenska vänstern svikit Irak. Fem debattörer visade upp sin oenighet i frågan. De fria debattörerna Åsa Linderborg och Erik Wijk mötte Kalle Larsson (v), Tahir ? (Palmecentret - namnet inte i programmet) och Ulf (Syndikalisterna - namnet inte i programmet).
    Det hela började artigt men slutade med oförsonliga rytanden.  Klyftan uppstod runt frågan om motståndet i Irak är bra eller dåligt. Erik W och Åsa L står fast vid att motståndet är fullt legitimt enligt folkrätten och värt vårt stöd, medan Ulf ? och Tahir ? fortsätter att poängtera att odemokratiskt, blodigt och kvinnoförtryckande motstånd måste bannlysas först och främst. USA ska lämna så snart som möjligt enligt Tahir och Ulf, inte omedelbart som Erik W, Åsa L och Kalla L blev helt överens om. Erik W lanserade en möjlig paroll att bilda opinion omkring i Sverige nu: "Inga svenska vapen till kriget i Irak." Ingen sa emot, vilket verkar hoppfullt.  

 Publicerad på www.fib.se 2006-11-18

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.