Utskriven 2021-12-02 17:07:15

Afghanistanmöte i Göteborg 

Av KJELL MARTINSSON
      GUNNAR OLOFSSON  

Den 23 november 2006 ordnade SAK ett möte i Folkets Hus B-sal i Göteborg. Salen blev välfylld av intresserade som redan i foajén möttes av banderollen SVERIGE UT UR AFGHANISTAN, vilket väckte både kommentarer och uppmärksamhet. På själva mötet agerade Cecila Wigström (fp) moderator och SAKs generalsekreterare Bengt Kristiansson försökte beskriva situationen i Afghanistan. Oklarheter kring själva ockupationen och Karzairegerings status verkar inte vara något stort problem för Kristiansson - eller så är det det. En viss fasförskjutning kan märkas i ordval och vägval. Konstigt nog använde han begreppet "folkvald" om Karzairegimen. USA kan inte lämna för då bryter helvetet löst. Precis som om det inte gör det ändå ...
    Kravet USA UT UR AFGHANISTAN lyser alltjämt med sin frånvaro i SAK:s tidning, även om enskilda medlemmar kräver det. SAK:s nestor i Göteborg Folke Eriksson skrev i våras en insändare i GP utifrån den ståndpunkten och han tog också glatt emot FAS (Föreningen AfghanistanSolidarites) rockmärke efter mötet. 
    Sakina Zafar, En ung afghansk kvinna, berättade om sin svåra barndom under den ryska ockupationen på 1980-talet.
    Lotta Hedström f.d. språkrör i miljöpartiet och numera ledamot i SAK vittnade bl.a. om sin omsvängning från att som stöd åt Perssons (s)-regering numera ta avstånd från sitt tidigare agerande att sända svensk trupp till Afghanistan.
    Lotta Hedström berättade även om att hon läst i Arundhati Roys texter om att uppemot 20 länder bombats av USA under 1900-talet. Hade hon läst Wiliams Blums bok "CIA och USAs verkliga utrikespolitik" hade hon kunnat läsa om USAs allt annat än fredliga agerande sedan 1798!
    Gunnar Olofsson, FiB/Ks styrelseledamot, ställde fyra frågor till panelen och mötesdeltagarna: 
• Hur många civila offer har detta projekt hittills krävt? Och fick svaret: 15-35.000.
• Är presidenten Karzai demokratiskt vald? Svaret blev mummel, antagligen inte.
• Är det dags att kräva att Sverige drar sig ur ISAF (International Security Assistance Force)? Svaret blev nej, men ISAF bör reformeras.
• Gunnar Olofsson frågade också vad som skulle ha hänt med SAK om man i starten av den svenska solidaritetsrörelsen med Afghanistan på 1980-talet, hade drivit linjen att - i stället för huvudparollen "Sovjet ut ur Afghanistan!" - försöka bygga fred och stabilitet i landet med hjälp av ockupationsmakten. Den frågan besvarades inte. 
    Kjell Martinsson, FiB/K Göteborg, frågade panelen om de tror att USA är ute efter världsherravälde och fick också tillstånd att fråga om någon eller några av de dödade svenska soldaterna Jesper Lindblom och Tomas Bergqvists föräldrar var närvarande vid mötet. Det var dom av allt att döma inte. Bengt Kristiansson lade skulden på soldaterna själva och påpekade att fler biståndsarbetare än soldater dör i Afghanistan.
    Avslutningsvis: Föreningen Afghanistansolidaritets tidning Afghanistan.nu nr 4, 2006 skriver i sitt senaste nummer "Svält hotar miljoner" på första sidan. Läget hårdnar i bergen i Afghanistan.  Publicerad på www.fib.se 2006-11-26

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.