Utskriven 2021-12-02 16:36:23

Media och makten

Av KJELL MARTINSSON

Lördagseftermiddagen den grå 25 november bjöd på mediadebatt mellan mediekända stockholmare och lite mer oerfarna göteborgare. Det var Johan Berggren från Ordfront, Evalis Björk GP:s debatt, Caspar Behrendt Göteborgs fria tidning, Maria-Pia Boëthius oberoende, Johan Ehrenberg, ETC och Maria Jacobsson från göteborgska Allt är möjligt. Tyvärr hade Anders Ehnmark, också han titulerad oberoende, lämnat återbud. Fast om han deltagit, ja då hade kanske det göteborgska inslaget kantrat över en aning, uppvuxen som Ehnmark är i Göteborg.
    Debatten gav kanske inte speciellt mycket nytt eller sensationellt. Men att världen ibland kan tyckas större än den är, besannades när första ronden inleddes av Jacobsson från - kände du till? - Allt är möjligt. En liten organisation med freelance på programmet, egen hemsida och föreläsningar på skolor som specialitet.
    Johan Ehrenberg jabbade lite försiktigt i början men tog sig efterhand. Han snodde tillochmed Maria-Pias inledning, som han sa.
    Den enligt egen utsago anti-stalinistiske och sig tv-bojkottande Boëthius förklarade (s)-nederlaget i valet på hur media agerat. Journalisterna fick som vanligt inte ta inte upp folkets frågor. Och visst, om den nu pågående debatten om miljön hamnat före valet hade (s)- regeringen suttit kvar! Någon emot? Kapitalet tajmade bra i den frågan. Och vad annat hade varit att vänta?
    Behrendt verkade inte riktigt varm i kläderna, men hade en genuin folkrörelseidé i botten i sin kamp för överlevnad i branschen - nya som dom är. Vid motsättningar får ordföranden i Göteborgs fria tidnings styrelse försöka lösa problemen, menade han. För övrigt den ende av paneldeltagarna som tog upp Afghanistanfrågan. Det bör han ha en eloge för.
    Björk blev lite av en sparv i tranedansen - trots GP:s roll som tidningsdrake. Män sänder in debattartiklar i 75% av fallen och resten skrivs av kvinnor upplyste hon publiken. Detta medför senare att män publiceras i GP till 60 % och kvinnor till 40 %, vilket man eftersträvade att komma till rätta med. Skriv mera och nyhetsmässigt, manade hon. Lite oklart blev det när hon ombads definiera nyhet. Men visst uppmanades besökarna av seminariet att skicka in goda artiklar.
    Men som Berggren noterade i sin för närvarande - lite siffermässigt - stukade folkrörelse Ordfront; det är inte konstigt om det privata ägandet av tidningen styr journalistiken. Han beklagade med eftertryck den av (s) sig frånlämnade mediemakt som skett under senare år. Han tog senare emot en liten gåva för resan hem: FiB nr 10, 2006.
    En sak som fastnade speciellt i mitt huvud var Boëthius´ varning för en ev. kommande utförsäljning av en Public Service kanal. Den går aldrig att köpa tillbaka, och hur träig vi än uppfattar svt, den är den vi har och den går delvis att påverka.
    Arbetaren, Folket i Bild och Proletären var inte speciellt inbjudna, men medarrangören Nätverket för Medial Mångfald lovade att "nästa gång" - på en direkt fråga - även bjuda in dem. För övrigt kan noteras att samtalsledarna Alexander Chamberland och Maria Hagberg skötte sig med den äran.
    Kul var det också att det gick att sälja FiB i foajén på Pustervik!Publicerad på www.fib.se 2006-11-26

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.