Utskriven 2021-12-02 15:57:10

Läs FiB/K och inte Malm

FiB/K dömdes till döden av Andreas Malm den 9 november i DN. Så fort vi hann sände vi in ett svar. Efter att nu förgäves ha väntat nästan en vecka på publicering eller åtminstone ett svar från redaktionen, publicerar vi det här istället. Som krönikör ska man tyligen kunna stå oemotsagd. Hjälp oss sprida det för att åtminstone bjuda drevet en smula motlut.

Av EVA MYRDAL 
 Folket i Bild/Kulturfronts ordförande och ansvariga utgivare  

”Medan den israeliska armén nu dagligen slaktar Gazas civilbefolkning och behovet av verklig solidaritet är större än någonsin, pågår nu en gravt havererad debatt på FiB/Kulturfronts nätforum om judar och sionism” skriver Andreas Malm på DN Kultur 9/11. Man kan tycka fritt om vad som är en "havererad" debatt, men att i Sveriges största morgontidning slänga ur sig ett hopkok av lösryckta citat, gör i alla fall varken debatten eller solidariteten bättre. Hade det inte varit för att Malm direkt tilltalat oss med önskan om att Folket i Bild/Kulturfront skall "sjunka till botten ensam", hade vi inte bemödat oss om att svara.
    Folket i Bild är en kulturförening som vilar på tre enkla men fundamentala principer:

  1. Yttrande- och tryckfrihet
  2. För en folkets kultur
  3. Antiimperialism 

Den första parollen blir allt viktigare. I såväl Europa som i Förenta Staterna pågår ett kraftfullt lobbyarbete för att, med hjälp av olika lagar, och mer eller mindre konstruerade opinioner, stärka kontrollen över tanken och ordet. Ofta görs detta i namn av tolerans, men resultatet blir ett alltmer intolerant samhälle där tankens frihet, som så många gånger förr, dör kvävningsdöden. Malms påhopp görs i klassisk "guilt-by-association"-tradition, t.ex. att den som visar att en åsikt finns automatiskt anses ha den åsikten.
    Folket i Bild Kulturfront är en tidning. Det är den man skall läsa, och inte Malm, om man vill veta vad tidningen står för. Folket i Bild kommer en gång i månaden, men föreningen Folket i Bild, som äger tidningen, har också en hemsida. Följ den! Den följer upp där tidningens långa pressläggning inte hinner med. De pågående krigen i Palestina, Afghanistan och Irak får mycket spaltutrymme, liksom under sommaren det israeliska anfallskriget mot Libanon. Men vi skriver också om andra saker: skola, kultur, samhälle, vetenskap - och t.o.m. mat! Vårt ställningstagande för rätten till motstånd mot anfallskrig och ockupation är glasklart. Gas och olja exploateras nu i Afghanistan av utländska intressen. Om det skriver vi i novembernumret.
    Föreningen förestår också, som Malm upptäckt, en e-postdiskussionslista. Där deltar den som anmäler sig, medlem eller ej. Även här gäller föreningens paroller - alltså även den om yttrande- och tryckfrihet, som Malm uppenbarligen tycker så illa om. Lagens bestämmelser för vad som är tryckfrihetsbrott är vårt rättesnöre, ingenting annat.
    Men själva föreningsarbetet drivs i folkrörelsetradition, med årsstämma, och en medlem - en röst. Det är där tidningens inriktning beslutas. Om Andreas Malm kan frigöra sig från idéerna om åsiktskontroll och tankedepartement är han, naturligtvis, också välkommen att på samma villkor som andra deltaga i det utvecklingsarbetet.Publicerad på www.fib.se 2006-12-03

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.