Utskriven 2021-12-02 10:48:26

Eva Myrdal om FiBforumdebatten

Eva Myrdal, föreningens ordförande, skrev följande som svar på en debatt som uppstått om föreningens e-postlista FiBforum.

2006-12-14, 19:19
Jag har fått några gruppbrev som diskuterar fibforum. Skickar därför detta till fibforum och vidarebefordrar sedan till styrelsen och redkom och bildredaktörerna, och hemsides red, och revisorerna och bokföraren och registerhållaren 
    fibforum startades av föreningen och finns så länge föreningen så bestämmer. På hemsidan kan man läsa vilka regler som gäller. När det gäller föreningen finns det inga genvägar till beslut - stämman är suverän. Till stämman skickar man motioner - som enskild medlem, några medlemmar tillsammans - eller om en avdelning tagit ställning till en motion i avdelningens namn. Den avgående styrelsen yttrar sig över motionen - och sedan fattar stämman beslut. Nästa stämma är i april 2007.
    fibforum är inte föreningens språkrör - det är inte ett digitalt medlemsblad. Vi har haft ett föreningsblad en gång i pappersformat. Den som kapade "Fibbaren", som bladet hette, kunde tala i föreningens namn - och alltså göra föreningspolitik vid sidan av den beslutsordning som är den tröga, men effektiva garantin för att också moster i Munkfors skall komma till tals och vara delaktig i beslut - och kunna påverka föreningens politik. Och det är ju i avdelningarna som det verkliga arbetet görs - det som räknas - det som sker ute på gator och torg och möteslokaler. Utan avdelningarnas arbete skulle tidningen inte överleva.
    Vi har vår beslutsordning med medlemmar som har förslags- och yttranderätt till/på stämmor - och avdelningar som väljer delegater till stämman på medlemsmöten. Det är dessa som har rösträtt. Hos oss kan inga stå i kö på stämman för att skriva in sig som medlemmar och sedan kuppa fram det ena eller andra beslutet.
    Styrelsens integritet är en annan viktig sak. Uppdraget kommer från medlemmarna genom stämman - det finns inga utom styrelsen som har tillgång till vägen fram till styrelsebeslut. De som är valda från Stockholm och de som är valda från andra platser måste viktas lika - det får inte finnas parallella beslutsprocesser. Besluten fattas på styrelsemöten, eller som dokumenterade beslut via e-post. Besluten protokollförs så att medlemmarna genom revisorerna har tillgång till dem.
    För övrigt kan jag rekommendera Flamman (!) senaste numret. Där svarar jag, Jan Myrdal, Hesham Bahari och Israel Shamir på Andreas Malms text i förra Flamman. Det var de namngivet angripna som fick svara. 2 sidor. JM:s och Baharis texter är mycket bra och tillsammans täcker svaren in kompletterande perspektiv.
    De som blivit oroliga och tänker att en diskussion på fibforum orsakat Malms utbrott och tror att vi inte skulle hamnat i skottlinjen om fibforum inte funnits kan tänka på att han jobbat på samma sätt då det gäller solidaritetsrörelsen för Irak som när det gäller bokförlaget Alhambra som när det gäller FiB/K. Han är politiskt o-överens. Nu var det debatten på fibforum. För något år sedan kallade han FiB/K en dinosaurie som återuppstått från det döda (-;
    Men föreningen arbetar på och red och redkom har just fått till ett bra julnummer.

Eva MyrdalPublicerad på www.fib.se 2006-12-14

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.