Utskriven 2021-12-02 10:44:20

Uppsalas årsmöte

Av KNUT LINDELÖF

10 personer med fotografen 
Bakre raden fr v: Margareta Zetterström, Hans Jivander, Kristoffer Larsson, Dennis Zackrisson
Fräre raden fr v: Fayek Saleh, Hedda Ekerwald, Lars Drake, Monib ? och Knut Lindelöf (foto).
 

Åtta medlemmar och två gäster avhöll årsmöte torsdag den 15 februari i Missionskyrkan, vårt riktiga Folkets hus. Där kan man för en billig penning hyra en trevlig lokal, köpa fika och föra sina diskussioner i full frihet. 
    Våra två gäster var Fayek och Monib, kända palestinier här i Uppsala. Fayek gav sin syn på läget i Mellanöstern och avslutade med att uttrycka sin ärliga mening att en tvåstatslösning är en omöjlig tanke. Enda tänkbara lösning ligger i en demokratisk stat där alla religiösa grupper får leva som goda grannar som man en gång gjorde i Palestina och på andra håll i Arabvärlden.
    Vi behandlade verksamhetsberättelse, reviderade verksamhet och ekonomi, valde styrelse, delegater, antog två motioner och fastställde en verksamhetsplan för det kommande året.
    Stämningen var god och vi avslutade kvällen med förfriskningar på Rådhussalongen vid Stora torget.Publicerad på www.fib.se 2007-02-25

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.