Utskriven 2021-12-02 11:02:12

Årsmöte i Göteborg

Av KJELL MARTINSSON

FiB/K Göteborg har haft årsmöte och gått igenom verksamhetsberättelsen för 2006 och lagt upp planer för framtiden. Vi kommer att hålla ett utåtriktat möte 24 mars: En resa i Venezuela med journalisten Einar Schlereth. Den nyvalda styrelsen är öppen för förslag till studiecirklar och vi planerar att arbeta fram reportage i olika frågor. Vi skall också mobilisera inför USA ut ur Irak-demonstrationen 17 mars. Inom kort kommer vi att betala kollektiva medlemsavgifter till Fredskoalitionen (200 kr) och Nätverket Stoppa USA:s krig (500 kr).
Årsmöte 2007 Göteborg    Deltog på årsmötet gjorde stående fr v Kjell Martinsson, Mats Fernström, Kent Petrusson, Tomas Marcusson. Sittande: Sture Nilsson, Tommy Sjöberg, Gunnar Olofsson, Ingvar Erlandsson och Kalle Wikström.Publicerad på www.fib.se 2007-02-25

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.