Utskriven 2021-12-02 10:28:44

Socialistiskt forum i Uppsala

Av KNUT LINDELÖF

Den gamla biografen Grand på TrädgårdsgatanSöndag den 4 mars var det i Uppsala ett så kallat Socialistiskt Forum. Arrangemanget fick särskild uppmärksamhet i UNT (liberala monopoltidning) genom att Liberal ungdoms ordförande Fredrik Malm angrep det faktum att skattepenger subvensionerar detta arrangemang där stalinister och Nordkoreakramare finns med. Uppsalas egen Styrbjörn Ljunggren, som själv skulle delta i ett samtal om Den borgerliga mediedominansen ... att bryta den är en central strategisk fråga för en progressiv och samhällskritisk vänster, var snabb att svara i samma tidning på ett slagfärdigt sätt. Enkelt, men effektivt. 
    Ett angeläget program presenterades. Det innehöll förutom ovanstående punkter inslag om Kuba efter Castro, klass makt och genus, Venezuela, kampen på arbetsplatserna, svensk militarism, ekonomisk demokrati och om hur Bush och Reinfelt kan vinna val i sina resp länder.
Anders Carlsson (KP)    Jag valde föredraget om svensk militarism av Anders Carlsson, Kommunistiska partiets ordförande. Vi fick oss till livs ett försök till systematisk genomgång av dessa frågor, förhållandevis bra och ganska osekteristiskt. Bl a uppmanades alla att skriva på det nu aktuella uppropet för hemtagande av de svenska trupperna i Afghanistan. Carlsson uttryckte visserligen ogillande av att det Afghanska motståndet leds av kvinnoförtryckande Talibaner, men men ...
    Han avslutade med att påminna om en klassisk fredsparoll som restes redan före första världskriget; "Inte en soldat och inte ett öre" - till den svenska krigsmakten. Den blir allt mer aktuell igen menade han. "Det gäller som alltid för oss socialister att gå i spetsen för detta viktiga opinionsarbete" blev så hans slutkläm.
    Någon måste gå i täten, det är nog sant. Men problemet med arrangemang av typen "Socialistiskt Forum" är att det lätt blir sekteristiskt. Kommunistiska partiet aspirerar som alltid på denna ledarroll, vilket är ett frö till nya sektstrider framöver. Just nu talar alla socialister smeksamt till varandra för att inte fastna i ältande av historiska svek och oförätter. Man slätar därför över och enas i sin gemensamma retoriska drömvärld, vilket lämnar folket utanför. Åhörarna på detta föredrag var de gamla vanliga och som sagt mycket hövliga inom ramen för denna 70-talets möteskultur. En grupp yngre fanns också i lokalen, men de var sömnigt passiva.
    Mötet hade i stort ett bra innehåll, men rymmer också stora problem inför framtiden. Hur en osekteristisk rörelse mot allt det Anders Carlsson engagerat talade om ska kunna väckas fanns mycket lite idéer om.Publicerad på www.fib.se 2007-03-04

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.