Utskriven 2021-12-02 10:47:44

800 i Göteborg för USA ut ur Irak

Av KJELL MARTINSSON

GötaplatsenI nästan stickande sol och bitande nordlig vind demonstrerade 800 antiimperialister den 17 mars. Samling skedde på Götaplatsen och vid Gustaf Adolfs torg hölls tre tal och en mötesresolution lästes upp.
    Inledde mötet med sång och gitarr gjorde Lilian Håkansson, som faktiskt var med redan på sjuttiotalet. För många säkert ett roligt återseende.
    Först ut bland talarna var Hans Linde , riksdagsman (v). Han påpekade att fyra år har gått sedan invasionen - en av de största tragedierna i modern tid. 650.000 irakier kan ha dött i kriget påpekade han och ännu fler kan ha blivit skadade i detta infernaliska kaos som landet hamnat i.
- Och om detta är befrielse, vad ska vi då drömma om, undrade han retoriskt.
    Krigsförbrytarna George W Bush, Tony Blair och Anders Fogh Rasmussen pekades ut. Linde påminde också om att nuvarande skolministern Jan Björklund (fp) krävde 2003 att svensk trupp skulle sättas in i Irakkriget. Även nuvarande utrikesministern Carl Bildt blev utpekad som krigsanstiftare. Dels legitimerade han kriget genom sitt deltagande i CFLI (Committee for the Liberation of Iraq - Kommittén för Iraks befrielse) och dessutom har Bildt genom aktieaffärer och optioner gjort sig en rejäl hacka just på grund av kriget och dess utveckling. Parollen “Inte en man, inte ett öre till USA:s krig” bör vara vägledande idag, menade Linde.
    Ingela Mårtensson , f.d. riksdagsman, tog inledningsvis upp att Sverige och USA slöt ett avtal i slutet av 2002. Avtalet går ut på att utveckla och producera vapen. Hon nämnde precisionsammunitionen Excalibur (styrd artilleriammunition, min anm.), som svenska försvaret kommer att kunna påbörja användningen av runt 2010. Svenska skattebetalare beräknas få punga ut med 500 miljoner kronor bara för utvecklingen fram till 2008. Ingela Mårtensson nämnde också speciella vapen som är särskilt lämpade för att slå hål på hus, där motståndsmän - den legitima delen av de stridande - ibland har förskansat sig. Illegala splitterbomber används av ockupationsmakten i gatustrider. “Vi anser inte att detta strider mot Genèvekonventionen, sa en av Boforsdirektörerna, när han fick frågan. Eller BAE System, som är det nya namnet är efter ägarbyte. Icke-legitimt är kriget, men lönsamt för krigsindustrin i Sverige. Och yankarna behöver mer vapen.
    Från att ha varit ganska neutral är svensk vapenindustri nu en kommersiell industri som vilken annan affär som helst. Det senaste är att JAS-planen skall anpassas för otroligt stora pengar och planer finns på att använda JAS mot motståndsrörelsen i det krigsplågade Afghanistan. Senast var Sverige inblandat i mord på en afghansk klanledare, vilket TV 4 redovisat. Och Sverige är dessutom drivande i avlyssningsprojekt. Skamligt!
    Shora Esmailian , som är journalist på Arbetaren, påminde om att Irak är utsatt för en fullskalig ockupation. Supermakten USA planerar dessutom att angripa Iran, menade hon. Och i Irak hittade inte Bush några kärnvapen, vilka var den viktigaste lögnaktiga förutsättningen för det olagliga angreppet på FN-medlemmen Irak. Samtidigt är det ingen som lyfter fram att Israel har 200 atomstridsspetsar! Istället talar USA om sin egen upptrappning. Och detta mot en stat som inte startat ett krig sedan 1739, dvs. Iran. Det nya liv som kan spåras i Iran hotas nu av ett USA-anfall. Shora Esmailian slutade sitt tal med en kraftfull paroll: Mot militära interventioner - för ett folk i frihet!
    Fredskoalitionens Ingrid Ternert och Nätverket Stoppa USA:s krigs Ulf Nilsson turades om att vara konferenciärer. Mötesresolutionen antogs. Och själva mötet avslutades med att Gunnar Källström sjöng.Publicerad på www.fib.se 2007-03-17

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.