Utskriven 2021-12-02 15:54:00

FiB-stämma 2007 

MajorskanI före detta Barkarby flygflottiljs officersmäss (bilden) avhöll Föreningen Folket i Bild/Kulturfront 21 april sin ordinarie stämma 2007. 
    Här fick IB-avslöjarna Peter Bratt och Håkan Isaksson sin grundutbildning i signalering och sina första kontakter med den hemliga underrättelsevärlden. Isaksson värvades till IB och Bratt blev journalist. De skulle sedan mötas efter att Isakssons samvete inte längre höll för allt han fått veta. Han gick till gamle vännen Bratt, som kände Guilliou som jobbade på FiB. Det var alltså så IB-affären rullades upp.
    Till ny ordförande valdes Kenneth Lundgren, Örnsköldsvik. En viktig uppgift för det kommande året blir att uppmärksamma och bilda opinion mot svenskt deltagande i olika krig, som i Afghanistan. Föreningen planerar också att granska och belysa de nya lagar som tillsammans hotar att förvandla Sverige till ett övervaknings- och kontrollsamhälle med inskränkta demokratiska rättigheter.
    Stämman antog också en motion som yrkade att en satsning på hemsidan skulle genomföras i syfte att skaffa mer prenumeranter och läsare till tidningen.
    Oscar Swartz, konsult i it-branschen, höll som inledning ett anförande om it-tekniken och nätvärldens utbredning som exempel på helt nya kvalitéer i det han kallar en framväxande "social produktion". Vi går från ett "read only-society" till ett "red-write-society". Människor får helt nya möjligheter att komma till tals via nätet. Man kan se mer av Oscar Swartz´aktiviteter på www.swartz.typepad.com och på www.digitalidag.se.
    Nya styrelsen kan kan du läsa om här »

Knut LindelöfPublicerad på www.fib.se 2007-04-23

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.